ไทยติดโควิดเพิ่ม 4,099 ราย เสียชีวิตอีก29

วันที่ 23 พ.ค. 2565 เวลา 07:42 น.
ไทยติดโควิดเพิ่ม 4,099 ราย เสียชีวิตอีก29
ศบค.อัพเดทยอดโควิดวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 4,099 ราย เสียชีวิต 29 ราย หายป่วยกลับบ้าน 8,856 ราย เหลือผู้ป่วยกำลังรักษา 51,006 ราย

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.65 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด19ประจำวันดังนี้

-ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรวม 4,099 ราย

-จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 4,097 ราย

-ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 2 ราย

-ผู้ป่วยสะสม 2,192,158 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

-หายป่วยกลับบ้าน 8,856 ราย

-หายป่วยสะสม 2,166,318 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

-ผู้ป่วยกำลังรักษา 51,006 ราย

-เสียชีวิต 29 ราย

-จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,042 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 14 ราย

-อัตราครองเตียง ร้อยละ 14.0