ปภ.รายงาน7จังหวัดฝนถล่มกระทบหนักเดือดร้อน237ครัวเรือน

วันที่ 22 พ.ค. 2565 เวลา 10:14 น.
ปภ.รายงาน7จังหวัดฝนถล่มกระทบหนักเดือดร้อน237ครัวเรือน
ปภ.รายงานตั้งแต่ 20-22 พ.ค.เกิดอุทกภัยในพื้นที่รวม 7 จังหวัดจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรง ประชาชนได้รับผลกระทบ 237 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย รายงาน จากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงปกคลุมประเทศไทย ทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวมะตะบันจะเคลื่อนผ่านสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าสู่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้จะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมแรง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ทั้งนี้ ส่งผลให้ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2565 เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ตาก ลำปาง แม่ฮ่องสอน และกาญจนบุรี รวม 19 อำเภอ 38 ตำบล 62 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 237 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ ในพื้นที่ 3 จังหวัด ดังนี้ -เชียงราย น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย รวม 5 ตำบล 5 หมู่บ้าน -ลำปาง น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลำปาง อำเภอเมืองปาน และอำเภอแจ้ห่ม รวม 8 ตำบล 16 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 162 ครัวเรือน-ตาก น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอแม่สอด รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 10 ครัวเรือน

อย่างไรก็ตาม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT”