"อนุพงษ์"เผย"บิ๊กตู่"ห่วงสัญจรทางน้ำหน้าฝนสั่งเตรียมพร้อม24ชม.

วันที่ 20 พ.ค. 2565 เวลา 17:01 น.
"อนุพงษ์"เผย"บิ๊กตู่"ห่วงสัญจรทางน้ำหน้าฝนสั่งเตรียมพร้อม24ชม.
มท.1 เผย “นายก” ห่วง ปชช. สัญจรทางบกและน้ำช่วงฤดูฝน สั่งการจนท.เตรียมพร้อม 24 ชม.

เมื่อวันที่ 20พ.ค.65 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยในความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัย ในช่วงฤดูฝน ปี 2565 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการคมนาคมสัญจร ทั้งทางบก และทางน้ำ พร้อมทั้งได้สั่งการให้บูรณาการทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และเมื่อเกิดอุทกภัยให้เร่งช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็ว

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมายให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ เตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกลสาธารณภัย ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ทั้งการกำจัดวัชพืช จัดเก็บขยะตามเส้นทางน้ำ การพร่องน้ำในแหล่งน้ำ การเร่งระบายน้ำ/การเปิดทางน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม และการระบายน้ำส่งน้ำไปกักเก็บในแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อย พร้อมทั้งกำชับให้ตรวจสอบ ปรับปรุง กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา/โครงการที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาการระบายน้ำในช่วงที่มีฝนตกหนัก โดยจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร ติดตั้งป้าย/สัญญาณจราจรให้ชัดเจน เพื่อแจ้งเตือนประชาชนใช้ความระมัดระวังหรือหลีกเลี้ยงเส้นทางดังกล่าว และประชาสัมพันธ์แผนที่เส้นทางน้ำของอำเภอ และจังหวัด ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจกับประชาชนถึงแผนการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ เมื่อมีประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์คลื่นลมแรงในทะเล ให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของกรมเจ้าท่า กองทัพเรือ ตำรวจน้ำในพื้นที่ นำเรือเข้าที่กำบัง และห้ามเดินเรือช่วงที่มีคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีเรือขนาดเล็กอยู่ในพื้นที่นอกชายฝั่งที่อาจจะเป็นอันตรายให้เร่งนำเรือดังกล่าวกลับเข้าฝั่งเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และสำหรับในด้านการฟื้นฟู เมื่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่คลี่คลาย ให้เร่งสำรวจผลกระทบ ความเสียหายในด้านต่าง ๆ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกภูมิภาคของประเทศในช่วงฤดูฝนนี้ โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกคน ทุกครัวเรือน ไม่ให้ได้รับอันตรายจากสถานการณ์ฯ และเร่งบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ โดยเฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และคลื่นลมแรง ระหว่างวันที่ 20-25 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนสามารถแจ้งเหตุหรือขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วนสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์ 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Line Official Account “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” และนายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที