"โควิดวันนี้" ติดเชื้อเพิ่ม 5,633ราย เสียชีวิต 45คน

วันที่ 18 พ.ค. 2565 เวลา 07:43 น.
"โควิดวันนี้" ติดเชื้อเพิ่ม 5,633ราย เสียชีวิต 45คน
ศบค. รายงาน ยอดติดเชื้อโควิด19วันนี้ เพิ่มขึ้น 5,633 เสียชีวิต 45 ราย กลับบ้าน 8,042 ราย เหลือกำลังรักษา 60,883 ราย

เมื่อวันที่ 18 พค. 65 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันดังนี้

-ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น5,633 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากในประเทศ 5,632 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย

-ยอดผู้ป่วยสะสม 2,165,175 ราย (ตั้งแต่ 1 มค. 65)

-ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63 รวม 4,388,610 ราย

-เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 45 ราย

-ยอดเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ 1 มค. 65 รวม 7,897ราย

-ยอดเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63 รวม 29,595 ราย

-ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านเพิ่ม 8,042 ราย

-ยอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.65รวม 2,129,638 ราย

-ยอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี63รวม 4,298,132 ราย

-เหลือกำลังรักษาตัว 60,883 ราย

-จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,160 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 15 ราย

-อัตราครองเตียง ร้อยละ 15.6