"นพ.ยง"ชี้โควิดอยู่ในภาวะขาลง และจะเข้าสู่โรคตามฤดูกาล

วันที่ 17 พ.ค. 2565 เวลา 07:59 น.
"นพ.ยง"ชี้โควิดอยู่ในภาวะขาลง และจะเข้าสู่โรคตามฤดูกาล
"ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ" เผยข้อมูลการระบาดของโควิดอยู่ในภาวะขาลง และการระบาดในอนาคตจะมีฤดูกาลคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ โดยจะระบาดสูงในช่วงเปิดเทอมแรกในฤดูฝน

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 65 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก แสดงความเห็นถึงสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด19 ดังนี้

โควิด 19 อยู่ในภาวะขาลง และจะเข้าสู่โรคตามฤดูกาล

จากข้อมูลการระบาดของโรคโควิด 19  อยู่ในภาวะขาลง (รูปแรก) และการระบาดต่อไปในอนาคตก็น่าจะมีฤดูกาลคล้ายกับไข้หวัดใหญ่

เมื่อย้อนไปดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009  จะมีการระบาดอย่างมากในปีแรก และต้นปีที่ 2  หลังจากนั้นก็เป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009  ก็ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ ดังแสดงในรูป ที่ 2

ไข้หวัดใหญ่ระบาดในแต่ละปี ก็ขึ้นอยู่กับชนิดสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่ ที่มีทั้งไข้หวัดใหญ่ A และ B

การระบาดในแต่ละปี พบได้ตลอดทั้งปีแต่จะพบมาก ตามฤดูกาล โดยมีช่วงสูงสุดระยะแรก หลังเปิดเทอมแรกในฤดูฝน ที่มีโรคทางเดินหายใจสูง และจะสงบลงเมื่อเข้าสู่ช่วงตุลาคม พฤศจิกายน และจะพบการระบาดขึ้นช่วงที่ 2 แต่ต่ำกว่า ในเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม และเมื่อเด็กปิดเทอมเข้าสู่ฤดูร้อน โรคทางเดินหายใจก็จะลดลง และจะไปเพิ่มขึ้นอีกเมื่อเปิดเทอม เป็นไปตามฤดูกาลมาโดยตลอด

ในทำนองเดียวกัน เราก็เชื่อว่าการระบาดของ Covid 19  ในอนาคต ในปีต่อๆไป ก็น่าจะมีรูปแบบที่คล้ายกัน

การให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ช่วงระยะเวลาที่ให้ดีที่สุดจึงเป็นก่อนเปิดเทอมแรกให้มีภูมิต้านทานที่สูงในการป้องกันในช่วงฤดูฝน

ทำนองเดียวกัน เมื่อเปิดเทอม covid-19 ก็จะเพิ่มสูงขึ้น และถ้าต่อไปโรคโควิด 19 จำเป็นต้องให้วัคซีนทุกปี ช่วงที่ให้วัคซีนดีที่สุด ควรจะเป็นช่วงก่อนที่นักเรียนจะเปิดเทอม