logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
"บ้านแสงจันท์"ที่พักผู้ป่วย-ญาติผู้ยากไร้เปิดให้บริการมิ.ย.นี้

"บ้านแสงจันท์"ที่พักผู้ป่วย-ญาติผู้ยากไร้เปิดให้บริการมิ.ย.นี้

15 พฤษภาคม 2565

รพ.พระปกเกล้ายยกระดับศูนย์รักษามะเร็งครบวงจร รมว.สธ.เปิดใช้เครื่องฉายรังสี3มิติ ลดระยะรอคอยผู้ป่วยโรคมะเร็งฉายรังสี เตรียมเปิดบ้านแสงจันท์ที่พักผู้ป่วย-ญาติผู้ยากไร้เดือนมิ.ย.นี้

นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า บรรยายสรุปเกี่ยวกับโรงพยาบาลพระปกเกล้า เสนอนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลพระปกเกล้า และเป็นประธานในพิธีเปิดการใช้เครื่องรังสีรักษาเครื่องที่ 2 ซึ่งได้รับงบประมาณจัดซื้อจากรัฐบาล จำนวน 98 ล้านบาท  

ทั้งนี้ มีการบรรยายถึงผลงานของศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง สาขามะเร็ง ที่เป็นตัวอย่างที่ดีของความสำเร็จในการระดมทุนมากกว่า 399 ล้านบาทเ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นและปรับปรุงอาคารให้สามารถบริการรักษาโรคมะเร็งอย่างครบวงจร ภายใต้ชื่อ “โครงการระดมทุนกระต่ายหมายจันทร์” ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน 60 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่ ศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง สาขามะเร็ง  โรงพยาบาลพระปกเกล้า  ฃเป็นการจุดประกายที่สำคัญที่ให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนโครงการระดมทุนของศูนย์ฯ มะเร็ง ทำให้สามารถเปิดบริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างครบวงจรได้เร็วขึ้น

"บ้านแสงจันท์"ที่พักผู้ป่วย-ญาติผู้ยากไร้เปิดให้บริการมิ.ย.นี้

นพ.ธีรพงษ์ กล่าวว่า  หลังจากเปิดให้บริการเครื่องฉายรังสี 4 มิติ เครื่องแรก ซึ่งจัดซื้อด้วยเงินบริจาคทั้งหมด แต่จำนวนผู้ป่วยที่ต้องการรับบริการรังสีรักษาเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจึงได้รับอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาล 98 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องฉายรังสี3มิติเครื่องที่ 2  ทำให้สามารถลดระยะรอคอยการฉายรังสีรักษาของผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ ซึ่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดย รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุข ผลงานอื่นๆ ของศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง สาขามะเร็ง ได้แก่ บริการรักษาด้วยเครื่องใส่แร่ การวินิจฉัยและรักษาด้วย nuclear medicine และมีแผนเปิดให้บริการหน่วยรังสีร่วมรักษาในเดือน ก.ค.65  ทางด้านการส่งเสริมการตรวจรักษา ศูนย์ฯ มะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า มีห้องปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร์ (Genomic lab) แห่งแรกและแห่งเดียวของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในภาคตะวันออก สามารถตรวจสารพันธุกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง ทำให้แพทย์สามารถเลือกใช้ยาที่เหมาะสม และช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้มากขึ้นตามสิทธิ์การรักษา

นอกจากนั้น มีการริเริ่มโครงการสร้างบ้านพักผู้ป่วยและญาติผู้ยากไร้ “บ้านแสงจันท์” โดยใช้ทุนก่อสร้างจากเงินบริจาคทั้งหมด การก่อสร้างแล้วเสร็จ มีกำหนดเปิดให้บริการในเดือนมิ.ย. 65 นี้ ศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง สาขามะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า มีพัฒนาการเป็นเลิศ ทั้งทางด้านบริการด้านวิชาการ และด้านงานวิจัย โดยมีแผนการเปิดให้บริการในอนาคต ได้แก่ การฉายรังสีเฉพาะจุด การใส่แร่แบบแทงเข็ม การก่อสร้างหอพักผู้ป่วยกลืนแร่ และการก่อสร้างอาคารมะเร็งหลังที่ 2 เพื่อให้ศูนย์ฯ มะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า เป็น Medical Hub ทางด้านการรักษาโรคมะเร็งในอนาคต ภายใต้แนวคิด “มะเร็งรักษาหายได้ ถ้าได้รับโอกาสในการรักษา”

"บ้านแสงจันท์"ที่พักผู้ป่วย-ญาติผู้ยากไร้เปิดให้บริการมิ.ย.นี้