เผยยอด"โควิดวันนี้" ป่วยรายใหม่ 6,736 เสียชีวิต 54 คน

วันที่ 14 พ.ค. 2565 เวลา 07:40 น.
เผยยอด"โควิดวันนี้" ป่วยรายใหม่ 6,736 เสียชีวิต 54 คน
ศบค. รายงาน ยอดติดเชื้อโควิด19วันนี้ เพิ่มขึ้น 6,736 เสียชีวิต 54 ราย กลับบ้าน 9,213 ราย เหลือกำลังรักษา 73,333 ราย

เมื่อวันที่ 14 พค. 65 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันดังนี้

-ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 6,736 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากในประเทศ 6,734 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 2 ราย

-ยอดผู้ป่วยสะสม 2,144,317ราย (ตั้งแต่ 1 มค. 65)

-ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63 รวม 4,367,752 ราย

-เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 54 ราย

-ยอดเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ 1 มค. 65 รวม 7,723ราย

-ยอดเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63 รวม 29,421 ราย

-ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านเพิ่ม 9,213 ราย

-ยอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.65รวม 2,096,504 ราย

-ยอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี63รวม 4,264,998 ราย

-เหลือกำลังรักษาตัว 73,333 ราย

-จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,276 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 17 ราย

-อัตราครองเตียง ร้อยละ 16.8