อธิการมศก.แพ้ภัยโพสต์ภาพแอร์โฮสเตสยื่นใบลาออกแล้ว

วันที่ 02 พ.ค. 2565 เวลา 17:56 น.
อธิการมศก.แพ้ภัยโพสต์ภาพแอร์โฮสเตสยื่นใบลาออกแล้ว
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรทำหนังสือลาออกถึงนายกสภามหาวิทยาลัยฯระบุทำงานมากว่า 2 ปีเต็มกำลังความสามารถยึดถือหลักธรรมาภิบาล แต่ต้องรับผิดชอบลงภาพและข้อความที่ไม่เหมาะสมจนถูกวิจารณ์หนัก เพื่อรักษาภาพลักษณ์องค์กร

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร(มศก.) ได้ทำบันทึก ขอลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย โดยระบุว่า “ตามที่กระผมได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2562 เป็นต้นมา นั้น

บัดนี้ กระผมได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปีเศษ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระผมและทีมผู้บริหารมีความมุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเทเวลาให้กับการบริหารงานมหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างเต็มกำลังความสามารถ ยึดถือหลักธรรมาภิบาล และมีผลงานที่กระผมและทีมผู้บริหารได้ริเริ่มและดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีภาระงานที่ต้องดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งจำเป็นต้องมีผู้บริหารมาขับเคลื่อนและสานต่อการกิจเพื่อให้กิจการของมหาวิทยาลัยได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี ด้วยขณะนี้ มีกระแสข่าวว่ากระผมได้ลงภาพและข้อความที่ไม่เหมาะสมในสื่อสังคมออนไลน์ กระผมขอน้อมรับว่าได้กระทำการดังกล่าวจริง แต่มิได้มีเจตนาที่จะสร้างความเสียหายหรือก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่สมควรอย่างไรก็ตาม กระแสข่าวดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเป็นองค์กรที่กระผมทำหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดี ดังนั้น เพื่อให้รักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป และเพื่อเป็นการดีต่อทุกฝ่าย กระผมจึงขอแสดงความรับผิดชอบ โดยการลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยพร้อมที่จะลาออกในทันทีหรือเมื่อสภามหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีได้แล้ว

สำหรับ การลาออกของผศ.ชัยชาญครั้งนี้เกิดมาจากได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เป็นภาพแอร์โฮสเตสขณะปฎิบัติหน้าที่บนเครื่องบิน พร้อมข้อความส่อเสียดในทางคุกคามทางเพศ ทำให้สังคมออนไลน์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม ภายหลังนายชัยชาญออกมายืนยันว่า ไม่มีเจตนาคุกคามทางเพศ เป็นการถ่ายรูปตามปกติ กระทั่งเมื่อวันที่ 30 เมษายน  เครือข่ายองค์กรด้านผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ 21 องค์กร ทำหนังสือเปิดผนึกถึงนายกและกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอให้การดำเนินการด้านจริยธรรมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กรณีคุกคามทางเพศ