7วันสงกรานต์2565 "เมาแล้วขับ"พุ่งสูงกว่า7พันคดี

วันที่ 18 เม.ย. 2565 เวลา 12:06 น.
7วันสงกรานต์2565 "เมาแล้วขับ"พุ่งสูงกว่า7พันคดี
กรมคุมประพฤติสรุปยอด7 วันอันตรายสงกรานต์เมาขับเพิ่มขึ้น 7,141 คดี เสี่ยงสูงติดสุราส่งเข้าบำบัดรพ.-เสี่ยงทำผิดซ้ำส่งเข้าค่าย 3วันปรับพฤติกรรม

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 65 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 17 เม.ย.ที่ผ่านมาครบระยะเวลา 7 วันสุดท้ายของช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบสถิติคดีรวมทั้งสิ้น 1,337 คดี จำแนกเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 1,222 คดี ติด EM 2 ราย และขับเสพ 115 คดี จังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุดมี 2 จังหวัดได้แก่ สุรินทร์และกรุงเทพ จำนวน 398 คดี อันดับสองจังหวัดเชียงราย จำนวน 343 คดี และอันดับสามจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 330 คดี โดยระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน มีคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติมีคดีรวมทั้งสิ้น 7,925 คดี ประกอบด้วย คดีขับรถขณะเมาสุราจำนวน 7,141 คดี คดีขับเสพจำนวน 765 คดี คดีขับรถประมาทจำนวน 19 คดี และศาลมีคำสั่งติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือกำไล EM คดีขับรถขณะเมาสุรายอดสะสม 7 วัน จำนวนทั้งสิ้น 13 ราย คือ จ.อุบลราชธานี(สาขาเดชอุดม) จำนวน 10 ราย รองลงมาสุโขทัย 3 ราย โดยมีเงื่อนไขห้ามออกจากที่พักอาศัย ตั้งแต่เวลา 19.00 น. – 05.00 น. เป็นเวลา 7 วัน

อธิบดีกรมคุมประพฤติกล่าวว่า สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศเฝ้าติดตามและควบคุมดูแลผู้กระทำผิดตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring Control Center - EMCC) ทั้งนี้หากเปรียบเทียบสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราช่วงสงกรานต์ ปี 2564 จำนวน 6,061 คดี ปี 2565 จำนวน 7,141 คดี สถิติคดีเพิ่มขึ้น 1,080 คดี สำหรับสู่กระบวนการคุมความประพฤติ โดยเฉพาะผู้กระทำผิดในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุราทุกราย จะต้องผ่านการคัดกรองแบบประเมินการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากพบว่า มีความเสี่ยงสูงในการติดสุรา กรมคุมประพฤติจะส่งเข้ารับการบำบัดรักษาในสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนผู้กระทำผิดที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำ ต้องเข้ารับการแก้ไขฟื้นฟูแบบเข้มข้นในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นระยะเวลา 3 วันต่อเนื่อง และยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมความประพฤติ อาทิ รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ และทำงานบริการสังคม