เตือนกลุ่มเสี่ยง 608 เร่งฉีดวัคซีนก่อนเดินทางช่วงสงกรานต์

วันที่ 09 เม.ย. 2565 เวลา 17:08 น.
เตือนกลุ่มเสี่ยง 608 เร่งฉีดวัคซีนก่อนเดินทางช่วงสงกรานต์
กรมควบคุมโรคเตือนให้ไปฉีดวัคซีนก่อนเที่ยวสงกรานต์ ย้ำกลุ่มเสี่ยง 608 มีความจำเป็นมากหลังพบผู้ติดเชื้อยังเพิ่มสูงขึ้น พร้อมขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เปิดเผยว่า การเดินทางกลับบ้านพบปะญาติพี่น้องช่วงสงกรานต์นี้ ขอย้ำว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ขณะนี้ยังพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ขอความร่วมมือประชาชน Self Clean Up ตัวเอง ให้ปลอดเชื้อโควิด คือ 1.พาพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 ไปฉีดวัคซีน หากได้รับวัคซีนครบโดสแล้วให้ไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้น ฉีดได้ที่ รพ.สต. หรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน ตรวจเช็กตนเองหากมีความเสี่ยงให้รีบตรวจ ATK 2.ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเอง (Universal Prevention) เน้นการสวมหน้ากาก 100% เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ อย่าใช้มือสัมผัสใบหน้า 3.หลังกลับจากสงกรานต์ ให้สังเกตอาการตนเอง 7 วัน ตรวจ ATK เมื่อมีอาการสงสัยติดเชื้อ และทำงานที่บ้าน (WFH) ตามความเหมาะสม

สำหรับ สถานที่จัดกิจกรรมสามารถจัดกิจกรรมตามประเพณีได้ เช่น รดน้ำดำหัว หรือสรงน้ำพระ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting เคร่งครัด จัดกิจกรรมในที่โล่ง และงดรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน นอกจากนี้ ช่วงสงกรานต์มีผู้เดินทางจำนวนมากและอาจเกิดอุบัติเหตุได้ ขอให้ขับขี่ตามกฎจราจรและกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำตามมาตรการ 3 ม. ได้แก่ ไม่เมา สวมหมวก ใส่แมสก์ และมาตรการเกราะป้องกัน 3 ด่าน ได้แก่ ด่านตนเอง ตระหนักว่าหากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ควรขับรถ ด่านครอบครัว ตักเตือนและป้องกันไม่ให้คนในครอบครัวดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และด่านชุมชน คัดกรองและประเมินคนเมาที่ขับขี่ โดยเน้นที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนถนนสายรอง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน