ทบ.แจ้งเคลื่อนย้ายยุทโธปรณ์รับงานวันเด็ก

วันที่ 05 ม.ค. 2554 เวลา 21:18 น.
กองทัพบกแจ้งเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์นำไปจัดแสดงในงานวันเด็กแห่งชาติปี54 ขอภัยประชาชนในความไม่สะดวกด้านการจราจร

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ในวันที่ 6 มกราคม 2554 กองทัพบกจะเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์หลายประเภท เพื่อนำมาจัดแสดงในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 ที่บริเวณลานกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร โดยในเวลา 11.00 - 12.00 น. ของวันที่ 6 มกราคม 2554 จะเคลื่อนย้ายเฮลิคอปเตอร์ทางอากาศ จากศูนย์การบินทหารบก จังหวัดลพบุรี และ เวลา 19.00 - 22.00 น. จะเคลื่อนย้ายรถกู้ฉุกเฉิน รถสายพานอเนกประสงค์ และรถไฟฟ้าส่องสว่าง จากหน่วยทหารใน จังหวัดราชบุรี , เคลื่อนย้ายปืนใหญ่ รถถัง และรถบรรทุกที่ใช้ทางการทหาร จากหน่วยทหารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยจะใช้เส้นทางสี่แยกเทิดดำริ , สี่แยกเกียกกาย , สี่แยกสะพานแดง , ถนนพระราม 5 ไปยังกองบัญชาการกองทัพบก และจะเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์กลับที่ตั้งหน่วย เมื่อจบงาน ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
         
กองทัพบก จึงแจ้งให้ประชาชนทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาดังกล่าว และขอเชิญชวนเด็ก เยาวชนและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่กองทัพบกจัดขึ้น ณ ที่ตั้งหน่วยทหารทั่วประเทศ รวมถึงบริเวณหน้าลานกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร