ครม.เปลี่ยนซื้อยารักษาโควิดจาก "โมลนูพิราเวียร์" เป็น "ฟาวิพิราเวียร์-เรมเดซิเวียร์"

วันที่ 15 มี.ค. 2565 เวลา 14:43 น.
ครม.เปลี่ยนซื้อยารักษาโควิดจาก "โมลนูพิราเวียร์" เป็น "ฟาวิพิราเวียร์-เรมเดซิเวียร์"
ครม.อนุมัติ เปลี่ยนแปลงจัดซื้อยารักษาโควิด จาก "โมลนูพิราเวียร์" เป็น "ฟาวิพิราเวียร์-เรมเดซิเวียร์" ให้สอดคล้องกับแนวทางเวชปฏิบัติและสถานการณ์

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 65 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจัดหาเวชภัณฑ์ยาและขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากยา Molnupiravir (โมลนูพิราเวียร์) ตามโครงการแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ฯ 50,000 โดส เป็นยา Favipiravir(ฟาวิพิราเวียร์) จำนวน 17,065,457 เม็ด และยา Remdesivir(เรมเดซิเวียร์) จำนวน 5,166 Vial(ขวด)

เนื่องจากแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดให้ยา Favipiravir เป็นยาหลักที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง ทั้งที่ไม่มีอาการปอดอักเสบหรือมีอาการปอดอักเสบเล็กน้อย โดยมีอัตราการใช้ยาร้อยละ 87 ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อทั้งหมด

สำหรับยา Remdesivir ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง แต่มีข้อห้ามในการใช้ยา Favipiravir โดยมีอัตราการใช้ยาร้อยละ 2 ของผู้ป่วยติดเชื้อทั้งหมด