จ่อตั้ง2กองทุน2พันล.กู้ทำโครงสร้างพื้นฐาน

วันที่ 04 ม.ค. 2554 เวลา 08:37 น.
คลังเร่งตั้ง 2 กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ระดมทุน 2,000 ล้าน ปี 2554

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สคร.) เปิดเผยว่า ปี 2554 จะสามารถดำเนินการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ได้ เนื่องจากขณะนี้สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีการประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดตั้งกองทุนแล้ว ซึ่งหลังจากนี้ก็คงจะเริ่มดำเนินการได้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีความพร้อมและสามารถจัดตั้งกองทุนได้ก่อนมี 2 หน่วยงาน ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการประปานครหลวง (กปน.) โดยแต่ละแห่งจะมีวงเงินระดมทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งก็เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดว่าจะต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งเชื่อว่ากองทุนดังกล่าวจะสามารถดึงดูดใจนักลงทุนต่างชาติได้เป็นอย่างดี

นายสมชัย กล่าวว่า ปี 2554 ยังมีแผนที่จะนำบริษัทลูกของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อีกโดยขณะนี้มีบริษัทลูกขององค์การเภสัชกรรม 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท สมุนไพรไทย และบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ที่กำลังให้ความสนใจ

นอกจากนี้ ในส่วนของบริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (โรงกลั่นสตาร์) คาดว่าน่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายในไตรมาส 2 ของปีนี้มาเป็นอย่างดีแล้ว

อย่างไรก็ตาม แผนการนำบริษัท กรุงไทยแอ็กซ่า จำกัด เข้าจดทะเบียนใน ตลท. นั้น ขณะนี้ยังติดปัญหาในส่วน ของกลไกของผู้ถือหุ้นที่ยังต้องเร่งทำความเข้าใจ โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติที่ยังไม่เข้าใจ เพราะให้ความเห็นว่ายังไม่เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการดำเนินการดังกล่าว