ขอ8แสนล้านเพิ่มพื้นที่เก็บน้ำ

วันที่ 04 ม.ค. 2554 เวลา 08:34 น.
เกษตรฯ ของบ 8 แสนล้าน สนองนโยบายนายกฯฟื้นโครงการ 15 ปี เพิ่มพื้นที่ชลประทาน เอื้อเกษตรกร

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า พร้อมสนองนโยบายแผนปฏิรูปประเทศไทยด้านการเกษตรของนายกรัฐมนตรี ที่จะให้เพิ่มพื้นที่ชลประทาน แต่ยังสงสัยจะใช้เงินจากไหน เพราะเมื่อปี 2550 เคยเสนอโครงการเพิ่มพื้นที่การเกษตรให้ได้ 60 ล้านไร่ จากที่มีอยู่ 28 ล้านไร่ ต่อคณะรัฐมนตรี แต่เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด

การก่อสร้างโครงการชลประทานจึงทำได้ไม่มาก เพราะหากจะดำเนินการตามแผนงานโครงการที่กรมชลประทานวางไว้ทั้งหมด จะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 895,773 ล้านบาท และใช้เวลาดำเนินการ 15 ปี ภายใต้ 4 แผนยุทธศาสตร์ คือ 1.การเก็บกักน้ำเพิ่มเติม 2.การเพิ่มประสิทธิภาพการชลประทานและการปรับเปลี่ยนพืช 3.การเปิดพื้นที่ชลประทานใหม่เพิ่มเติม และ 4.การผันน้ำระหว่างลุ่มน้ำและระหว่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม งบประมาณในปี 2554 ได้กำหนดแผนงานโครงการและงบประมาณไว้หมดแล้ว เป็นเพียงโครงการขนาดเล็กและขนาดกลางเท่านั้น

ฉะนั้น หากรัฐบาลต้องการสร้างพื้นที่ชลประทานเพิ่มถึงขั้นการปฏิรูปพื้นที่ชลประทาน ก็จะต้องใช้เงินหลายแสนล้านบาท หากทำจริงก็อาจต้องกู้เงินมาลงทุน เช่น โครงการเขื่อนแม่วงศ์ จ.นครสวรรค์ เขื่อนลำชีบน เขื่อนยางนาดี เรื่องทั้งหมดยังติดอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (สวล.)

“หากรัฐบาลไฟเขียวจริง ก็จะได้ทำงานให้ประสานกันมากขึ้น เพื่อให้งานเดินหน้าได้เร็ว เพราะเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน แต่หากคิดจะทำแก้มลิงก็ต้องมีรูปแบบบริหารน้ำเต็มรูปแบบ ไม่ใช้แก้มลิงแบบขุดลอกคูคลอง” นายธีระ กล่าว