โพลล์ ชี้ ตรุษจีนของแพง แนะรัฐคุมราคาน้ำมันไม่ให้ต้นทุนสูงขึ้น

วันที่ 29 ม.ค. 2565 เวลา 08:31 น.
โพลล์ ชี้ ตรุษจีนของแพง แนะรัฐคุมราคาน้ำมันไม่ให้ต้นทุนสูงขึ้น
กรุงเทพโพลล์ เผย ประชาชนร้อยละ 64.1 ระบุ ตรุษจีนของแพง ต้องซื้อของไหว้ น้อยลง ขณะที่ร้อยละ 73.3 อยากให้ภาครัฐควบคุมราคาน้ำมัน ไม่ให้ต้นทุนสินค้าสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 65 กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความเห็นประชาชนเรื่อง “คิดอย่างไรกับราคาสินค้า ช่วงใกล้ตรุษจีนปีเสือ” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,167 คน พบว่า

จากราคาสินค้าต่างๆ มีราคาแพงขึ้น เช่น หมู เป็ด ไก่ ส่งผลต่อการซื้อของไหว้ในวันตรุษจีนในปีนี้ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 64.1 ระบุว่า ทำให้ซื้อของไหว้แต่ละอย่างน้อยลง/เกรดต่ำลง เพื่อให้ครบตามประเพณี รองลงมา ร้อยละ 31.1 ระบุว่าต้องยอมตัดของไหว้ บางอย่างที่ตัดได้ออก เพื่อประหยัดงบประมาณ และร้อยละ 14.2 ระบุว่า ต้องยอมหาของไหว้อื่นทดแทน เพราะสู้ราคาไม่ไหว

เมื่อถามว่าเชื่อมั่นเพียงใดว่าภาครัฐจะสามารถควบคุมพ่อค้าแม่ค้าไม่ให้แอบขึ้นราคาสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนได้ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 91.5 ระบุว่าเชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 8.5 ระบุว่า เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด

ส่วนมาตรการตรึงราคาสินค้าของภาครัฐในช่วงนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้มากน้อยเพียงใดนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 82.2 ระบุว่าช่วยได้ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 17.8 ระบุว่าช่วยได้ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด

ทั้งนี้เรื่องที่ประชาชนอยากให้ภาครัฐออกมาตรการเพื่อแก้ปัญหาเรื่องสินค้าราคาแพงในขณะนี้มากที่สุดร้อยละ 73.3 คือควบคุมราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ให้ต้นทุนการขนส่งสินค้ามีราคาสูง รองลงมาร้อยละ 63.0 คือควบคุมราคาสินค้าที่จำเป็น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำตาล น้ำมันพืช ข้าวสาร ฯลฯ และร้อยละ 53.5 คือควบคุมราคาสินค้าที่เป็นต้นทางในการผลิตวัตถุดิบ เช่น อาหารสัตว์ ปุ๋ย ฯลฯ