logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

สธ.แนะ ตรุษจีน "จ่าย – ไหว้ – เที่ยว" ยึดหลัก 3 ป.

29 มกราคม 2565

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ ตรุษจีน "จ่าย – ไหว้ – เที่ยว" ยึดหลัก 3 ป. อาหารปลอดภัย - ปลอดฝุ่น PM 2.5 - ปลอดโควิด

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เทศกาลตรุษจีนปีนี้ ยังคงเน้นย้ำความปลอดภัย ทั้งวันจ่าย วันไหว้ วันเที่ยว ด้วยการยึดหลัก 3 ป. ปลอดภัย โดย ป.ปลอดภัยแรก คือ อาหารปลอดภัย ขอให้ประชาชนเลือกซื้ออาหารและวัตถุดิบจากแหล่งที่มีเครื่องหมายรับรองของราชการ สำหรับผักและผลไม้ ก่อนกินหรือนำมาปรุงอาหาร ต้องล้างให้สะอาดทุกครั้ง สำหรับสถานประกอบการด้านอาหาร ได้แก่ ร้านอาหาร ตลาด โรงทานศาลเจ้า หรือสถานที่ที่มีการรวมกลุ่ม ควรยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ ได้แก่ อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ รวมถึงโรคโควิด-19

ป.ปลอดภัยที่สอง คือ ปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5 เลือกใช้ธูปขนาดสั้น ลดระยะเวลา จุดธูป ดับให้เร็วขึ้น เลือกกระดาษเงิน กระดาษทอง ที่มีคุณภาพ แต่ควรลดปริมาณการเผา ลดควัน และลดฝุ่น หากต้องจุดธูป ภายในบ้าน ควรเปิดประตู หน้าต่าง หรือจุดนอกบ้านในพื้นที่เปิดโล่ง สำหรับวัดหรือศาลเจ้า ควรตั้งกระถางธูปไว้นอกอาคาร หรือในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก เมื่อเสร็จพิธีกรรม หรือหลังสัมผัสธูปหรือกระดาษเงิน กระดาษทอง ควรล้างมือ ล้างหน้า ล้างตา และเก็บกวาดก้านธูป ขี้เถ้าใส่ถุง และมัดปากถุงให้แน่น ป้องกันการฟุ้งกระจายเข้าสู่ร่างกาย และสิ่งแวดล้อม นำไปกำจัดอย่างถูกต้อง ไม่ทิ้งรวมกับขยะทั่วไป

สำหรับ ป.ปลอดภัยที่สาม คือ ปลอดภัยจากโควิด-19 ยึดหลัก UP (Universal Prevention) ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ เว้นระยะห่าง ตรวจ ATK เมื่อมีอาการหรือมีความเสี่ยงสูง รวมทั้งการรับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ เด็กเล็กและผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางควรอยู่บ้าน เลี่ยงการไปเที่ยวในที่แออัด เพื่อความปลอดภัย ในส่วนของสถานประกอบการ ประเภทร้านอาหาร ห้างร้าน ตลาด ศาลเจ้า หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ สามารถประเมินตนเองได้ผ่านระบบ Thai Stop COVID 2 Plus และให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด