ปปส.อนุมัติเงินสินบน-เงินรางวัล คดียาเสพติด 52 ล้าน ให้ผู้ชี้เบาะแส

วันที่ 28 ม.ค. 2565 เวลา 10:35 น.
ปปส.อนุมัติเงินสินบน-เงินรางวัล คดียาเสพติด 52 ล้าน ให้ผู้ชี้เบาะแส
ป.ป.ส.เผยคณะอนุ.กก.กองทุนยาเสพติดอนุมัติเงินสินบน-เงินรางวัล 300 คดียาเสพติดกว่า 52 ล้านบาท ให้จนท.-ชาวบ้านผู้ชี้เบาะแส

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 65 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) เพื่อร่วมกันพิจารณาการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล ตามประมวลกฎหมายว่า ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงินรางวัลจำนวน 300 คดี เป็นเงิน 52,037,740 ตามแผนด้านการป้องกัน ปรามปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ขออนุมัติจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล 90 ล้านบาท โดยแยกคดีทรัพย์และคดีอาญาออกจากกัน

นายวิชัยกล่าวว่า ในปีนี้ ป.ป.ส ตั้งเป้าหมายโดยกำหนดตัวชี้วัดเพื่อจะยึดทรัพย์ให้ได้ 10,000 ล้านบาท และ 5% หรือ 500 ล้านบาท จะเป็นของผู้ที่ชี้เบาะแส สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่จะได้ 25% หรือ 2,500 ล้านบาท โดยเงินสินบนและเงินรางวัล ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ จะช่วยสร้างแรงจูงใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่ช่วยเหลือทางราชการในการปราบปรามยาเสพติด