โควิดวันนี้ ยอดสูง ติดเชื้อใหม่ 8,450 เสียชีวิต 28 ราย

วันที่ 28 ม.ค. 2565 เวลา 07:43 น.
โควิดวันนี้ ยอดสูง ติดเชื้อใหม่ 8,450 เสียชีวิต 28 ราย
ศบค. รายงาน ยอดติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ เพิ่มขึ้น 8,450 ราย เสียชีวิตอีก 28 ราย หายป่วยกลับบ้าน 7,484 ราย เหลือกำลังรักษา 83,698 ราย

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 64 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันดังนี้

-ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น8,450ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากในประเทศ8,239 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 211 ราย

-ยอดผู้ป่วยสะสม 192,037 ราย (ตั้งแต่ 1 มค. 65)

-ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63 รวม 2,415,472 ราย

-เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 28 ราย

-ยอดเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ 1 มค. 65 รวม 428 ราย

-ยอดเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63 รวม 22,126 ราย

-ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านเพิ่ม 7,484 ราย

-ยอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.65รวม 141,154 าย

-ยอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี63รวม 2,309,648ราย

-เหลือกำลังรักษาตัว 83,698ราย