อัพเดท 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด "กทม."ยังนำ นครศรีฯ- ลพบุรีโผล่ติดโผ

วันที่ 27 ม.ค. 2565 เวลา 12:25 น.
อัพเดท 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด "กทม."ยังนำ นครศรีฯ- ลพบุรีโผล่ติดโผ
ศบค. เผยข้อมูล 10 จังหวัด ติดเชื้อสูงสุด กทม. ยังนำอันดับ 1 ที่ 1,427 ราย จับตาปริมณฑล นครศรีธรรมราช ลพบุรีโผล่ติดโผ

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 65 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศประจำวันดังนี้

-ผู้ป่วยรายใหม่ 8,078 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 7,772 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 44 ราย จากเรือนจำ37 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 225 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 2,407,022 ราย อยู่อันดับที่ 27 ของโลก

-ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 22 ราย / ยอดสะสม 22,098 ราย เป็นชาย 12 ราย หญิง 10 ราย อายุระหว่าง 46-96 ปี เป็นชาวไทย 22 ราย โดย อายุ 60 ปี ขึ้นไป 16 ราย อายุต่ำกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 3 ราย ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 3 ราย ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน HPL โรคไต โรคอ้วน ติดเตียง ส่วนปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ติดเชื้อจากคนใกล้ชิด คนรู้จัก ครอบครัว อาศัยในพื้นที่ระบาด และอาชีพเสี่ยง

-ผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้น 6,595 ราย ยอดสะสม 2,302,164 ราย เหลือผู้ป่วยรักษาอยู่ 82,760 ราย ในจำนวนนี้มีอาการหนัก 548 ราย และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 102 ราย

-ยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.64 จนถึง 26 ม.ค. 65 พบว่า มียอดฉีดวัคซีนสะสมแล้ว 113,622,267 โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 52,174,471โดส และเข็มที่ 2 จำนวน48,355,039 โดส เข็มที่ 3 จำนวน 13,092,757โดส เฉพาะวันที่ 26 ม.ค. 65 ฉีดวัคซีนยอดรวม 440,671 โดส

-จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันนี้ 10 จังหวัดอันดับแรก 1.กรุงเทพมหานคร 1,427 ราย 2.สมุทรปราการ 692 ราย 3.นนทบุรี 460 ราย 4.ชลบุรี 334 ราย 5.ภูเก็ต 332 ราย 6.ขอนแก่น 247 ราย 7.นครศรีธรรมราช 204 ราย 8.ปทุมธานี 195 ราย 9.ราชบุรี 187 ราย และ 10.อุดรธานีและลพบุรี จังหวัดละ 129 ราย