ทบ.จับมือกลุ่มเยาวชนจิตอาสาลงเรือตักขยะในคลองเปรมประชากร

วันที่ 26 ม.ค. 2565 เวลา 17:33 น.
ทบ.จับมือกลุ่มเยาวชนจิตอาสาลงเรือตักขยะในคลองเปรมประชากร
กองทัพบกร่วมกับกลุ่มเยาวชนและหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ลงเรือตักขยะในพื้นที่คลองเปรมประชากรปลุกจิตสำนึกด้านการเสียสละเพื่อส่วนรวม

เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.อ.ณัฐวัฒน์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก กองทัพบก ร่วมกับกลุ่มเยาวชน Seed Thailand คณะนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการนำเด็กและเยาวชนจำนวน 50 คน ทำกิจกรรมลงเรือตักขยะในพื้นที่คลองเปรมประชากร ตั้งแต่ช่วงท่าเรือวัดเสมียนนารี เขตจตุจักร ถึง ท่าเรือวัดหลักสี่ เขตหลักสี่

พ.อ.ณัฐวัฒน์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึก สร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม ในด้านการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และเพื่อให้ได้มาเห็นถึงการพัฒนาคลองเปรมประชากร และการปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลอง โดยจะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและข้อเปรียบเทียบถึงการพัฒนาในช่วงที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในช่วงที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และในช่วงที่ยังไม่มีการพัฒนา รวมทั้งพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทั้งนี้ เด็ก ๆ จะได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้นำประสบการณ์ที่ได้รับในวันนี้ เผยแพร่ผ่านสื่อส่วนตัวของน้อง ๆ ทุกคนต่อไป อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทุกคนได้เข้ารับการตรวจ ATK ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข