10จังหวัดติดโควิดสูง กทม.ยอดพุ่ง 1,683 ราย จับตาปริมณฑล

วันที่ 26 ม.ค. 2565 เวลา 12:00 น.
10จังหวัดติดโควิดสูง กทม.ยอดพุ่ง 1,683 ราย จับตาปริมณฑล
ศบค.เผยข้อมูล ผู้เสียชีวิตโควิด 19 ราย พบ เป็นเด็กอายุ 8 เดือน 1 ราย ขณะที่ยอด 10 จังหวัด ผู้ติดเชื้อสูงสุด กทม. ยังนำอันดับ 1 ที่ 1,683 ราย จับตาปริมณฑล

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 65 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศประจำวันดังนี้

-ผู้ป่วยรายใหม่ 7,587 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 7,267ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 58 ราย จากเรือนจำ106 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 156 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 2,398,944 ราย อยู่อันดับที่ 27 ของโลก

-ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 19 ราย / ยอดสะสม 22,076ราย เป็นชาย 6 ราย หญิง 13 ราย อายุระหว่าง8 เดือน -94 ปี เป็นชาวไทย19 ราย โดย อายุ 60 ปี ขึ้นไป 15 ราย อายุต่ำกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 2 ราย ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 1 ราย เป็นเด็กอายุ 8 เดือน 1 ราย ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน HPL โรคไต โรคอ้วน ติดเตียง ส่วนปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ติดเชื้อจากคนใกล้ชิด คนรู้จัก ครอบครัว อาศัยในพื้นที่ระบาด และอาชีพเสี่ยง

-ผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้น 7,801 ราย ยอดสะสม2,295,569 ราย เหลือผู้ป่วยรักษาอยู่ 81,299 ราย ในจำนวนนี้มีอาการหนัก 519 ราย และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 97 ราย

-ยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.64 จนถึง 25 ม.ค. 65 พบว่า มียอดฉีดวัคซีนสะสมแล้ว 113,181,596 โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 52,130,059 โดส และเข็มที่ 2 จำนวน48,281,036 โดส เข็มที่ 3 จำนวน 12,770,501โดส เฉพาะวันที่ 25 ม.ค. 65 ฉีดวัคซีนยอดรวม 421,737 โดส

-จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันนี้ 10 จังหวัดอันดับแรก 1.กรุงเทพมหานคร 1,683ราย 2.สมุทรปราการ 644 ราย 3.ภูเก็ต 343 ราย 4.ชลบุรี 335 ราย 5.นนทบุรี 324 ราย 6.ขอนแก่น 225 ราย 7.ปทุมธานี 213 ราย 8.ฉะเชิงเทรา 159 ราย 9.ราชบุรี 137 ราย และ 10.สมุทรสาคร 132 ราย