"ปลัดเก่ง"จัดแถวคลองหลอดเซ็นตั้ง 11 รองผู้ว่าฯใหม่

วันที่ 25 ม.ค. 2565 เวลา 17:01 น.
"ปลัดเก่ง"จัดแถวคลองหลอดเซ็นตั้ง 11 รองผู้ว่าฯใหม่
ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามแต่งตั้งโยกย้าย 11 รองผู้ว่าฯใหม่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ได้ขึ้นเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ขณะที่ปลัดจังหวัดตราด ได้เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

เมื่อวันที่ 25 มกราคม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทย 3 ฉบับย้ายข้าราชการ แต่งตั้งข้าราชการ และโอนย้ายข้าราชการพลเรือนในสังกัดดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดใหม่ 11 ตำแหน่งดังนี้ 

1.นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

2.นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

3.นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

4.นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

5.นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

6.นายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

7.นายจำรัส นาแฉล้ม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

8.นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

9.นางสาวนิติยา พงษ์พานิช ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

10.นายณรงค์ เทพเสนา ปลัดจังหวัดตราด เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

11.นายไพรัตน์ เพชรยวน ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา