คลัสเตอร์ยังเยอะ! ศบค. เผย โรงงาน-สถานประกอบการติดเชื้อสูง

วันที่ 25 ม.ค. 2565 เวลา 13:45 น.
คลัสเตอร์ยังเยอะ! ศบค. เผย โรงงาน-สถานประกอบการติดเชื้อสูง
ศบค.รายงาน 10 จังหวัด ผู้ติดเชื้อสูงสุด กทม. ยังนำอันดับ 1 ที่ 1,269 ราย นนทบุรี พุ่ง 411 ราย ยัง พบคลัสเตอร์อีกเป็นจำนวนมาก ทั้งโรงงาน ตลาด ร้านอาหาร สถานพยาบาล ค่ายมวยบางกอกน้อย พบกินดื่ม ใช้อุปกรณ์ซ้อมร่วมกัน

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 65 พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้ช่วยโฆษก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศประจำวันดังนี้

-ผู้ป่วยรายใหม่ 6,718 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 6,476ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 21 ราย จากเรือนจำ69 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 152 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 2,391,357 ราย อยู่อันดับที่ 26 ของโลก

-ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 12 ราย / ยอดสะสม 22,057 ราย เป็นชาย 9 ราย หญิง 3 ราย อายุระหว่าง50-94ปี เป็นชาวไทย11 ราย อังกฤษ 1 ราย โดย อายุ 60 ปี ขึ้นไป 7 ราย อายุต่ำกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 3 ราย ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 2 ราย ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน HPL โรคไต โรคอ้วน ติดเตียง ส่วนปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ติดเชื้อจากคนใกล้ชิด คนรู้จัก ครอบครัว อาศัยในพื้นที่ระบาด และอาชีพเสี่ยง

-ผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้น 7,659 ราย ยอดสะสม2,391,357 ราย เหลือผู้ป่วยรักษาอยู่ 81,532 ราย ในจำนวนนี้มีอาการหนัก 548 ราย และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 114 ราย

-ยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.64 จนถึง 24 ม.ค. 65 พบว่า มียอดฉีดวัคซีนสะสมแล้ว 112,759,859 โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 52,088,514 โดส และเข็มที่ 2 จำนวน48,208,002 โดส เข็มที่ 3 จำนวน 12,463,343 โดส เฉพาะวันที่ 24 ม.ค. 65 ฉีดวัคซีนยอดรวม 288,356 โดส

-จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันนี้ 10 จังหวัดอันดับแรก 1.กรุงเทพมหานคร 1,269 ราย 2.สมุทรปราการ 556 ราย 3.นนทบุรี 411 ราย 4.ภูเก็ต 354 ราย 5.ชลบุรี 314 ราย 6.ขอนแก่น 247 ราย 7.ปทุมธานี 228 ราย 8.เลย 152 ราย 9.นครราชสีมา 144 ราย และ 10.ศรีสะเกษและอุดรธานี จังหวัดละ 118 ราย

-การติดเชื้อพบคลัสเตอร์ในหลายกลุ่ม สูงสุดคือ โรงงาน สถานประกอบการ พบที่สมุทรปราการ สมุทรสาคร ชลบุรี อยุธยา สุโขทัย กาญจนบุรี เน้นย้ำผู้ประกอบการ พนักงานเคร่งครัดมาตรการ COVID Free Setting , งานศพเจอที่ขอนแก่นและอุดรธานี งานแต่งที่น่านและศรีสะเกษ , ตลาดพบที่ขอนแก่น เชียงใหม่ มุกดาหาร , ร้านอาหารสถานบันเทิง พบจันทบุรี ร้อยเอ็ด และอุดรธานี , ค่ายทหารตำรวจ ลพบุรี และมุกดาหาร และคลัสเตอร์สถานพยาบาล พบในพื้นที่กทม. พบผู้ติดเชื้อ 22 คน นนทบุรี 7 คน อุบลราชธานี 6 คน ชลบุรี 5 คน สมุทรปราการ 5 คน ส่วนหนึ่งจากการสอบสวนโรค พบว่าบุคคลที่ติดเชื้อติดมาจากในครอบครัว ญาติ เพื่อน การป้องกันคือ การเคร่งครัดมาตรการส่วนบุคคล

ขณะที่ คลัสเตอร์ค่ายมวยเขตบางกอกน้อย พบติดเชื้อ 11 คน จากการรับประทานอาหารร่วมกัน ดื่มน้ำแก้วเดียวกัน ใช้อุปกรณ์ซ้อมด้วยกันไม่มีการตั้งจุดแอลกอฮอล์เจล ไม่มีจุดคัดกรองคนภายนอกเข้ามาซ้อมมวย ทำกิจกรรมร่วมกันเวลานานไม่สวมหน้ากากอนามัย ความถี่ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมมีน้อย ตัวอย่างการดำเนินงานที่บอกว่าเราต้องคงความเข้มงวดเรื่อง COVID Free Setting ขอให้สถานประกอบการอื่นๆ ดำเนินการด้วยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ