เขตบางบอนขึ้นมานำติดโควิดสูงสุดในกทม.71 ราย

วันที่ 23 ม.ค. 2565 เวลา 15:03 น.
เขตบางบอนขึ้นมานำติดโควิดสูงสุดในกทม.71 ราย
กทม.รายงานผู้ติดเชื้อทั้ง 50 เขตมีจำนวน1,150 ราย เขตบางบอนขึ้นมานำติดเชื้อสูงสุด 97 ราย ตามด้วยภาษีเจริญ 71 ราย จอมทอง 61 รายตามลำดับ ไม่มีเขตใดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อ

เมื่อวันที่  23 มกราคม กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงายประชาสัมพันธ์ รายงานจำนวนผู้ป่วยรายเขตที่มีที่อยู่ในพื้นที่กท.ทั้ง 50 เขตพบผู้ติดเชื้อใหม่มี 1,150 ราย เขตบางบอนขึ้นมานำติดเชื้อสูงสุดในกทม. 97 ราย ตามด้วยภาษีเจริญ 71 ราย จอมทอง 61 รายตามลำดับ ไม่มีเขตใดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อ 

สำหรับเขตที่ติดเชื้อสูงสุด 10 อันดับในพื้นที่กทม.ดังนี้

1.เขตบางบอน 97 ราย

2.เขตภาษีเจริญ 71 ราย

3.เขตจอมทอง 61 ราย

4.เขตบางซื้อ 56 ราย

5.เขตบางกอกน้อย 59 ราย

6.เขตบางแค 37 ราย

7.เขตบึงกุ่ม 36 ราย

8.เขตสวนหลวง 29 ราย

9.เขตคลองสาน 25 ราย

10.เขตห้วยขวาง 24 ราย