โควิดวันนี้ ติดเชื้อรายใหม่ 8,640 เสียชีวิต 13 ราย

วันที่ 21 ม.ค. 2565 เวลา 07:43 น.
โควิดวันนี้ ติดเชื้อรายใหม่ 8,640 เสียชีวิต 13 ราย
ศบค. รายงาน ยอดติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ เพิ่มขึ้น 8,640 ราย เสียชีวิตอีก 13 ราย หายป่วยกลับบ้าน8,641 ราย เหลือกำลังรักษา 82,720 ราย

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 64 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันดังนี้

-ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น8,640 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากในประเทศ 8,445 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 195 ราย

-ยอดผู้ป่วยสะสม 138,267 ราย (ตั้งแต่ 1 มค. 65)

-ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63 รวม 2,361,702 ราย

-เสียชีวิตเพิ่มขึ้น13 ราย

-ยอดเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ 1 มค. 65 รวม 302ราย

-ยอดเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63 รวม 22,000ราย

-ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านเพิ่ม 8,641 ราย

-ยอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.65รวม 88,488 ราย

-ยอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี63รวม 2,256,982ราย

-เหลือกำลังรักษาตัว82,720ราย