"กทม."นำอันดับ 1 ยอดโควิดสูงสุด "โคราช"ติดโผท็อป10

วันที่ 18 ม.ค. 2565 เวลา 12:37 น.
"กทม."นำอันดับ 1 ยอดโควิดสูงสุด "โคราช"ติดโผท็อป10
ศบค.รายงาน 10 จังหวัด ผู้ติดเชื้อสูงสุด กทม. นำอันดับ 1 ที่ 753 ราย "โคราช"ติดโผ

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 65 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศประจำวันดังนี้ ว่า

-ผู้ป่วยรายใหม่ 6,397 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 6,173 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 49 ราย จากเรือนจำ 10 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 165 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 2,337,811 ราย อยู่อันดับที่ 26 ของโลก

-ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 18 ราย / ยอดสะสม 21,956 ราย เป็นชาย 7 ราย หญิง 11 ราย อายุระหว่าง 70-93 ปี เป็นชาวไทย 17 ราย เมียนมา 1 ราย โดย อายุ 60 ปี ขึ้นไป 18 ราย อายุต่ำกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 0 ราย ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 0 ราย ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน HPL โรคไต โรคอ้วน ติดเตียง ส่วนปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ติดเชื้อจากคนใกล้ชิด คนรู้จัก ครอบครัว อาศัยในพื้นที่ระบาด และอาชีพเสี่ยง

-ผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้น 6,637 ราย ยอดสะสม2,233,903 ราย เหลือผู้ป่วยรักษาอยู่ 81,952 ราย ในจำนวนนี้มีอาการหนัก 534 ราย และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 114 ราย

-ยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.64 จนถึง 17 ม.ค. 65 พบว่า มียอดฉีดวัคซีนสะสมแล้ว 109,828,653 โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 51,834,424 โดส และเข็มที่ 2 จำนวน 47,637,067 โดส เข็มที่ 3 จำนวน 10,357,162 โดส เฉพาะวันที่ 14 ม.ค. 65 ฉีดวัคซีนยอดรวม 286,508 โดส

-จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันนี้ 10 จังหวัดอันดับแรก 1.กรุงเทพมหานคร 753 ราย 2.สมุทรปราการ 598 ราย 3.ชลบุรี 556 ราย 4.ภูเก็ต 348 ราย 5.นนทบุรี 281 ราย 6.ขอนแก่น 274 ราย 7.อุบลราชธานี 171 ราย 8.เชียงใหม่ 155 ราย 9.นครราชสีมา 153 ราย และ 10.ปทุมธานี 136 ราย