โควิดวันนี้ ป่วยใหม่ 6,397 ดับ 18 หายป่วย 6,637 ราย

วันที่ 18 ม.ค. 2565 เวลา 07:44 น.
โควิดวันนี้ ป่วยใหม่ 6,397 ดับ 18 หายป่วย 6,637 ราย
ศบค. รายงาน ยอดติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ เพิ่มขึ้น 6,397 ราย เสียชีวิตอีก 18 ราย หายป่วยกลับบ้าน6,637 ราย เหลือกำลังรักษา 81,952 ราย

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 64 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันดังนี้

-ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 6,397 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากในประเทศ 6,232 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 165 ราย

-ยอดผู้ป่วยสะสม 114,376 ราย (ตั้งแต่ 1 มค. 65)

-ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63 รวม 2,337,811 ราย

-เสียชีวิตเพิ่มขึ้น18 ราย

-ยอดเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ 1 มค. 65 รวม 258ราย

-ยอดเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63 รวม 21,956ราย

-ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านเพิ่ม 6,637 ราย

-ยอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.65รวม 65,409 ราย

-ยอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี63รวม 2,233,903ราย

-เหลือกำลังรักษาตัว81,952 ราย