logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
หมอยงเผย วัคซีนเพิ่มระดับภูมิต้านทานสู้โอมิครอน ทำให้โอกาสตายน้อยลง

หมอยงเผย วัคซีนเพิ่มระดับภูมิต้านทานสู้โอมิครอน ทำให้โอกาสตายน้อยลง

14 มกราคม 2565

หมอยงเผยโอมิครอนหลบหลีกวัคซีนได้บางส่วน จำเป็นต้องฉีดวัคซีนเพื่อให้มีระดับภูมิต้านทานที่สูงขึ้น ทำให้โอกาสนอนรพ.และเสียชีวิตน้อยลง

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า โควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอน หลบหลีกวัคซีน แล้วทำไมต้องฉีดวัคซีน

โควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอน กลายพันธุ์ในส่วนหนามแหลม หรือ spike ทำให้หลบหลีกภูมิต้านทานได้บางส่วน (ไม่ทั้งหมด) การป้องกัน จึงจำเป็นที่ต้องใช้ระดับภูมิต้านทานที่สูงขึ้น

โควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอน มีระยะฟักตัวสั้น จึงไม่สามารถให้ร่างกายกระตุ้นภูมิ ให้ขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ขณะนี้ที่มีการติดเชื้อ จึงทำให้ติดเชื้อได้การติดเชื้อ เมื่อมีภูมิบางส่วน ทำให้อาการโดยทั่วไปลดลง โอกาสนอนโรงพยาบาล หรือเสียชีวิตน้อยลงอย่างมาก

ถึงแม้ว่าวัคซีนจะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อ โอมิครอน ได้สมบูรณ์ แต่สามารถลดอาการ ความรุนแรงได้ จึงมีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีน และมีการกระตุ้นให้ภูมิสูงตลอด