ศบค. อัพเดต ยอดโควิด ติดเชื้ออีก 8,158 ดับ 15 ราย

วันที่ 14 ม.ค. 2565 เวลา 07:43 น.
ศบค. อัพเดต ยอดโควิด ติดเชื้ออีก 8,158 ดับ 15 ราย
ศบค. รายงาน ยอดติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ เพิ่มขึ้น 8,158ราย เสียชีวิตอีก 15 ราย หายป่วยกลับบ้าน3,942 ราย เหลือกำลังรักษา 74,795 ราย

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 64 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันดังนี้

-ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 8,158 ราย จำแนกเป็น จำแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศ 7,916 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 242 ราย

-ยอดผู้ป่วยสะสม 85,180 ราย (ตั้งแต่ 1 มค. 65)

-ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63 รวม 2,308,615ราย

-เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 15 ราย

-ยอดเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ 1 มค. 65 รวม 200ราย

-ยอดเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63 รวม 21,898ราย

-ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านเพิ่ม 3,942 ราย

-ยอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.65รวม 43,428 ราย

-ยอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี63รวม 2,211,922 ราย

-เหลือกำลังรักษาตัว 74,795 ราย