"อนุพงษ์"ย้ำให้ผู้สำเร็จหลักสูตรนปส.เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

วันที่ 23 ธ.ค. 2564 เวลา 20:37 น.
"อนุพงษ์"ย้ำให้ผู้สำเร็จหลักสูตรนปส.เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
รมว.มหาดไทยมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ และโล่รางวัลเรียนดีหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 76 และรุ่นที่ 77 ย้ำต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชน 

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ และโล่รางวัลเรียนดี หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 76 และรุ่นที่ 77 โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 76 จำนวน 120 คน และรุ่นที่ 77 จำนวน 120 คน ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย 

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 76 และรุ่นที่ 77 ว่า ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านที่ได้ผ่านการทดสอบในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่กล่าวว่าการทดสอบในเบื้องต้นนั้น เพราะบททดสอบที่แท้จริง เป็นการทดสอบว่าท่านจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาอบรมไปประยุกต์ใช้เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ หรือเพิ่มประสิทธิผล ประสิทธิภาพการทำงานให้กับหน่วยงานของท่านได้อย่างไร ซึ่งตลอดระยะเวลาการศึกษาอบรมนานถึง 11 สัปดาห์ ย่อมทำให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพี่น้องประชาชน คาดหวังว่าท่านจะสามารถนำแนวคิดหรือวิทยาการใหม่ ๆ กลับไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในราชการ ดังนั้น เมื่อกลับไปแล้ว ขอให้นำความรู้ที่ได้รับ ไปสนับสนุนการทำงานของอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้บังคับบัญชา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการ

“ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านพึงระลึกเสมอว่า ต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง นำความรู้ที่ได้เรียนรู้ ไปพัฒนาและขยายผลแก่เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นผู้นำที่ดีและเก่ง สามารถบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชน และสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน” พล.อ.อนุพงษ์กล่าว

ด้าน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ วิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้บริหารระดับกลาง ที่มีความอาวุโสในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสังกัดหน่วยงานที่ร่วมทำงานเชิงบูรณาการกับกระทรวงมหาดไทย ใช้เวลาศึกษาอบรม รุ่นละ 11 สัปดาห์ โดยได้รับสนับสนุนวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เป็นอย่างดี โดยผลการศึกษาอบรมมีผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 และสำเร็จการศึกษา รุ่นละ 120 คน รวม 240 คน ครบทุกคน