กทม.พบค่าฝุ่น PM 2.5 หน้ารพ.ลาดกระบังเกินมาตรฐาน

วันที่ 06 ธ.ค. 2564 เวลา 10:36 น.
กทม.พบค่าฝุ่น PM 2.5 หน้ารพ.ลาดกระบังเกินมาตรฐาน
ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกทม. รายงานค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ทั่วกรุงพบเขตลาดกระบังเกินมาตรฐาน 52 มคก./ลบ.ม. เพียงเขตเดียว ขณะที่ระดับคุณภาพอากาศดีของกทม.อยู่ในเกณฑ์ดี

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร ประจำวันพบว่า เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจวัดได้ 24-52 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่า เกินมาตรฐาน (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 1 พื้นที่ คือเขตลาดกระบัง ด้านหน้าโรงพยาบาลลาดกระบังข้างป้อมตำรวจ มีค่าเท่ากับ 52 มคก./ลบ.ม. ขณะที่ ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดี