ตั้ง "อธิบดีศุลกากร" นั่งประธานอนุฯสกัดลอบนำเข้า-ส่งออกยาเสพติด

วันที่ 04 ธ.ค. 2564 เวลา 11:40 น.
ตั้ง "อธิบดีศุลกากร" นั่งประธานอนุฯสกัดลอบนำเข้า-ส่งออกยาเสพติด
รมว.ยุติธรรม ตั้ง "อธิบดีศุลกากร" ประธานอนุกรรมการ สกัดกั้นลักลอบนำเข้า-ส่งออกยาเสพติดผ่านช่องทางศุลกากร

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 64 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการ และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ได้ลงนามประกาศแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการสกัดกั้นการลักลอบส่งออกและนำเข้ายาเสพติด ผ่านช่องทางศุลกากร ซึ่งมี นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธาน พล.ต.ท.สรายุทธ สงวนโภคัย ผู้บัญชาการตำรวจปราบยาเสพติด (ผบช.ปส.) เป็นรองประธาน ส่วนอนุกรรมการประกอบด้วย ผอ.การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือผู้แทน บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ผอ.การท่าเรือกรุงเทพ หรือผู้แทนการท่าเรือแห่งประเทศไทย ผอ.การท่าเรือแหลมฉบังหรือผู้แทนการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นต้น

โดยมีอำนาจหน้าที่ คือ ประสานระหว่างหน่วยงาน องค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการสกัดกั้นการลักลอบส่งออกและนำเข้ายาเสพติดผ่านช่องทางศุลกากร เพื่อให้เกิดการบูรณาการมาตรการและแนวทางในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รองรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง อำนวยการและร่วมปฏิบัติการสกัดกั้นการลักลอบส่งออกและนำเข้ายาเสพติด สืบสวน ขยายผล จับกุม และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งหน่วยงานภายในประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการสำคัญที่ส่งผลต่อการลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ ปัญหายาเสพติต หรือการบรรลุผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่กำหนด ให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติการเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงนโยบาย กลยุทธ์ มาตรการ แนวทางมาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ รวมทั้งรายงานผลและปัญหาต่างๆให้ศูนย์อำนวยการทราบ

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการครั้งนี้ เพราะมีความต้องการป้องกันการลักลอบนำเข้าและส่งออกยาเสพติดจากประเทศไทยให้มากขึ้น จะได้เพิ่มมาตรการความเข้มข้นในการตรวจสอบให้มากขึ้น จากเดิมที่การตรวจสอบสินค้าของศุลกากรจะเป็นการตรวจสุ่มในของต้องสงสัย แต่จากนี้คงจะต้องมีการตรวจอย่างละเอียดและเข้มข้นมากกว่าเดิม และอธิบดีกรมศุลกากรอาจจะมีการตั้งคนที่ไว้ใจ คอยช่วยสอดส่องเรื่องดังกล่าว