โพลล์ร้อยละ 88.5 มองยุคโควิด19 เริ่มต้นธุรกิจใหม่ไม่ง่าย

วันที่ 04 ธ.ค. 2564 เวลา 09:14 น.
โพลล์ร้อยละ 88.5 มองยุคโควิด19 เริ่มต้นธุรกิจใหม่ไม่ง่าย
กรุงเทพโพลล์เผย ร้อยละ 88.5 มองการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายในสถานการณ์โควิด-19 โดยร้อยละ 60.8 ไม่อยากลงทุนกลัวล้มเหลว

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 64 กรุงเทพโพลล์ร่วมกับคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความเห็นประชาชนเรื่อง “คนไทยคิดอย่างไรกับโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจ ในยุคโควิด-19 ” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,180 คน พบว่า

เมื่อถามคำถามเกี่ยวกับจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ(เจ้าของธุรกิจ) พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 50.3 ระบุว่าเห็นโอกาสหรือความพร้อมสำหรับการริเริ่มธุรกิจในอนาคต รองลงมาร้อยละ 47.6 ระบุว่าตนเองมีความรู้ความสามารถรวมถึงทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นในการที่จะเริ่มทำธุรกิจใหม่ และร้อยละ 44.3 ระบุว่าตนเองมีความตั้งใจที่จะประกอบธุรกิจ ในอนาคตข้างหน้า

อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ร้อยละ 88.5 ระบุว่าการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายในสถานการณ์ขณะนี้ รองลงมาร้อยละ 60.8 ระบุว่าไม่อยากลงทุนทำธุรกิจเพราะกลัวความล้มเหลว และร้อยละ 58.0 ระบุว่าตนเองไม่รู้จักผู้ประกอบการหรือมีเครือข่ายที่สามารถสนับสนุนในการริเริ่มธุรกิจ

ทั้งนี้เมื่อถามถึงสาเหตุที่ไม่กล้าเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 46.9 ระบุว่าไม่มีเงินทุนมากพอ รองลงมาร้อยละ 44.8 ระบุว่ากลัวทำแล้วเกิดสถานการณ์ไม่คาดฝัน เช่น โรคระบาด ภัยธรรมชาติ และร้อยละ 36.7 ระบุว่ากลัวล้มเหลว กลัวขาดทุน