โควิดตายวันนี้33ส่วนใหญ่ติดจากคนใกล้ชิด

วันที่ 03 ธ.ค. 2564 เวลา 13:31 น.
โควิดตายวันนี้33ส่วนใหญ่ติดจากคนใกล้ชิด
ศบค.เผยโควิดเสียชีวิต33 ราย ส่วนใหญ่กลุ่มผู้สูงอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป และมีโรคประจำตัว ให้เกิดความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2564 ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 4,912 ราย โดยเป็นการติดเชื้อในประเทศ 4,899 ราย (แยกเป็นจากระบบเฝ้าระวังและบริการสุขภาพ 4,606 ราย จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 136 ราย จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 157 ราย) และเดินทางมาจากต่างประเทศอีก 13 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63 รวม 2,130,641 ราย อย่างไรก็ตามหากรวมยอดผู้ป่วยจากการตรวจ ATK จำนวน 1,646 ราย ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่จะมีถึง 6,558 ราย

วันนี้มีผู้เสียชีวิตอีก 33 ราย ทำให้ยอดเสียชีวิตขยับไปที่ 20,880 ราย หายป่วยอีก 5,844 ราย รวมยอดรักษาหาย 2,037,000 ราย ยังรักษาอยู่จำนวน 72,761 ราย เป็นการรักษาอยู่ในรพ.36,507 ราย ในรพ.สนาม/HI-CI 36,254 ราย ทั้งนี้มีผู้ป่วยอาการหนัก 1,315 ราย มีผู้ป่วยหนักนี้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจถึง 338 ราย

สำหรับรายละเอียดผู้เสียชีวิต จำนวน 33 ราย เป็นเพศชาย 16 ราย เพศหญิง 17 ราย อายุ 30-97 ปี อยู่ในพื้นที่ กทม.มากที่สุด 4 ราย โดยในภาคใต้เสียชีวิตรวมยังสูงสุดถึง 11 ราย โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดความรุนแรงของโรคและเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป และมีโรคประจำตัว เป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคไต โรคอ้วน ติดเตียง ซึ่งเป็นโรคประจำตัวที่เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้น