"พระมหาไพรวัลย์" ลาสิกขาแล้ว แต่งชุดฆราวาสไปหาแม่เตรียมผ่าตัด

วันที่ 03 ธ.ค. 2564 เวลา 10:47 น.
"พระมหาไพรวัลย์" ลาสิกขาแล้ว แต่งชุดฆราวาสไปหาแม่เตรียมผ่าตัด
"พระมหาไพรวัลย์" ลาสิกขา "พระมหาสมปอง" ร่วมพิธี เผยภาพล่าสุดแต่งชุดฆราวาส เดินทางไปหาแม่ที่เตรียมจะผ่าตัด

เฟซบุ๊ก "ไพรวัลย์ วรรณบุตร"โพสต์ภาพ พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ ระหว่างทำการลาสิกขา โดยมีพระมหาสมปอง ร่วมพิธี พร้อมระบุข้อความว่า

"สิกฺขํ ปจฺจกฺขามิ ข้าพเจ้า ขอบอกคืนสิกขา

วินยํ ปจฺจกฺขามิ ข้าพเจ้า ขอบอกคืนพระวินัย

ปาโมกฺขํ ปจฺจกฺขามิ ข้าพเจ้า ขอบอกคืนปาฎิโมกข์

คิหีติ มํ ธาเรถ ขอท่านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นคฤหัสถ์"

ทั้งนี้ภายหลังจากสึกแล้ว อดีตพระมหาไพรวัลย์ ได้เดินทางไปพบแม่ที่เตรียมจะผ่าตัดมะเร็ง