ตัวแทนนักดนตรีฟ้องแพ่งให้รัฐชดใช้ปิดโควิด

วันที่ 26 พ.ย. 2564 เวลา 17:29 น.
ตัวแทนนักดนตรีฟ้องแพ่งให้รัฐชดใช้ปิดโควิด
ตัวแทนนักดนตรี ฟ้องคดีแพ่งแบบกลุ่ม เรียกร้อง ก.คลัง-สธ.อีก 2 หน่วยงาน ร่วมชดใช้เงินล้าน หลังเจอผลกระทบโควิดปิดสถานบันเทิงนาน

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.64 ที่ศาลแพ่ง ถ.รัชดาภิเษก ผู้ประกอบอาชีพนักดนตรี ยื่นฟ้องกระทรวงการคลัง จำเลยที่ 1, กระทรวงสาธารณสุข จำเลยที่ 2, กระทรวงมหาดไทย จำเลยที่ 3, กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 4 ความผิดเรื่องละเมิด เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,980,151 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระให้เสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยทั้ง 4 ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่สมาชิกกลุ่มนักดนตรี ตามวิธีการคำนวณค่าเสียหายรายเดือน พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่สมาชิกกลุ่มนักดนตรี

กรณีที่โจทก์ได้รับผลกระทบจากการมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 นับตั้งแต่เดือน มี.ค.63 จนถึงปัจจุบัน ที่มีการสั่งปิดกลุ่มสถานบันเทิง ซึ่งศาลแพ่งประทับฟ้องไว้เป็น คดีดำหมายเลข พ.5595/2564

โดยโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มด้วย ซึ่งศาลแพ่งรับคำร้องขอดำเนินคดีแบบกลุ่ม โดยกำหนดนัดไต่สวนคำร้องวันที่ 8 ก.พ.2565 เวลา 09.00 น. โดยให้โจทก์ส่งสำนวนคำร้องและคำฟ้องให้จำเลยทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันนี้ (26 พ.ย.) หากจำเลยประสงค์จะคัดค้านให้ทำคำคัดค้านเป็นหนังสือเสนอต่อศาลภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องและสำเนาคำฟ้อง