ศบค. ต่อพรก.ฉุกเฉินอีก 2 เดือน ยกเลิกเคอร์ฟิว จังหวัดสีแดงเข้ม

วันที่ 26 พ.ย. 2564 เวลา 12:52 น.
ศบค. ต่อพรก.ฉุกเฉินอีก 2 เดือน ยกเลิกเคอร์ฟิว จังหวัดสีแดงเข้ม
มติ ศบค.ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 2 เดือนถึง 31 ม.ค. 65 ยกเลิกเคอร์ฟิว-จังหวัดสีแดงเข้ม ยังไม่คลายล็อกเปิดสถานบันเทิง ให้รอถึง 16 ม.ค. 65 ตามเดิม ต้องมี Covid free setting ผ่านประเมินเปิดได้ก่อน

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 64 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงผลการประชุม คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานว่า ที่ประชุม มีมติดังนี้

1.ขยายเวลาประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอีก 2 เดือนตั้งแต่ 1ธ.ค. 64 ถึง 31 ม.ค.65

2.ปรับระดับพื้นที่ ยกเลิกสีแดงเข้ม-เพิ่มพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวเป็น 7 จังหวัด พร้อมยกเลิกประกาศใช้เคอร์ฟิวทุกพื้นที่

-พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 39 จังหวัด ปรับเป็น 23 จังหวัด

-พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) 23 จังหวัด ปรับเป็น 23 จังหวัด

-พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) 5 จังหวัด ปรับเป็น 24 จังหวัด

-พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) ไม่มี

-พื้นที่สีฟ้า (นำร่องการท่องเที่ยว) 4 จังหวัด ปรับเป็น 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กระบี่ กาญจนบุรี นนทบุรี ปทุมธานี พังงา และภูเก็ต

3.ส่วนมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับกิจการสถานบันเทิง ให้เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค.65 ตามกำหนดเดิม ซึ่งในการประชุมครั้งล่าสุด พบว่าถ้าเปิดสถานบันเทิงมีความเสี่ยงหลายประเด็น เนื่องจาก ผับ บาร์ คาราโอเกะ มีปัญหาระบบถ่ายเทอากาศ พฤติกรรมการดื่มต้องเปิดหน้ากาก พูดคุยใกล้ชิด และใช้ระยะเวลาหลายชั่วโมงในสถานบันเทิง การติดเชื้อคลัสเตอร์ใหญ่ตั้งแต่ปี 63 มีไม่น้อยกว่า 2 คลัสเตอร์

อย่างไรก็ตาม ปีที่แล้วเราพลาดการฉลองปีใหม่ ทำให้ภาพลักษณ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวขาดช่วงไป ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้ดำเนินการตามความพร้อม ถ้าผู้ประกอบการร่วมมือเต็มที่ อาจเปิดได้เร็วกว่าวันที่ 16 ม.ค.65 ทั้งนี้มาตรการต้องมี Covid free setting โดยตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.นี้ ให้เตรียมความพร้อมเปิดดำเนินการ ดังนี้

-ผู้ประกอบการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ระบบระบายอากาศ บุคลากรฉีดวัคซีน 100%

-กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข จัดทีมประเมินสถานบันเทิง ซักซ้อมความเข้าใจตามมาตรฐานที่กำหนด ประเมิน ขึ้นทะเบียนสถานบันเทิง และออกใบอนุญาตให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินเท่านั้น

4.ให้ผู้เดินทางเข้าประเทศทุกช่องทางตรวจ ATK แทน RT-PCR พร้อมลดกักตัว และเห็นชอบให้ออกวัคซีนพาสปอร์ตแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชั่น "หมอพร้อม"

5.ไฟเขียว MOU นำเข้าแรงงานต่างด้าว 1 ธ.ค.เป้าหมาย 4.2 แสนคนของกระทรวงแรงงาน กำหนดสถานที่กักตัวใน 5 จังหวัด