กทม.ฉีควัคซีนโควิดแล้ว17.7ล้านโดส

วันที่ 26 พ.ย. 2564 เวลา 10:24 น.
กทม.ฉีควัคซีนโควิดแล้ว17.7ล้านโดส
กทม.รายงานยอดฉีดวัคซีนโควิด ประชาชนในพื้นที่ได้รับ 17.7 ล้านโดส เข็มแรก 8.9 ล้านราย เข็มสอง 7.88 ล้าน และเข็มสาม 9.4 แสนราย

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. เฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ รายงาน ผลการดำเนินการให้บริการวัคซีน COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย. 64 เวลา 08.00 น.

ยอดผู้รับวัคซีนเพิ่ม 28,094 โดส

ยอดผู้รับวัคซีนสะสม 17,756,942 โดส

ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 8,926,008 ราย

ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 7,889,372 ราย

ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 จำนวน 941,562 ราย