คนกทม.ได้ฉีควัคซีนโควิดแล้ว17.6ล้านโดส

วันที่ 23 พ.ย. 2564 เวลา 10:07 น.
คนกทม.ได้ฉีควัคซีนโควิดแล้ว17.6ล้านโดส
กทม.รายงานฉีดวัคซีนโควิด ประชาชนในพื้นที่ได้รับ 17.6 ล้านโดส เข็มแรก 8.8 ล้านราย เข็มสอง 7.8 ล้าน และเข็มสาม 9 แสนราย

กรุงเทพมหานคร รายงานผลการดำเนินการให้บริการวัคซีน COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ย.64 เวลา 08.00 น.

ยอดผู้รับวัคซีนเพิ่ม 36,835 โดส

ยอดผู้รับวัคซีนสะสม 17,615,075 โดส

ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 8,880,859 ราย

ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 7,830,987 ราย

ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 จำนวน 903,229 ราย