คลิปข่าว เตรียมพร้อมรับปีใหม่

วันที่ 27 ธ.ค. 2553 เวลา 12:39 น.
ช่วงใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่นี้ หลายหน่วยงานก็ได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และที่ จ.ปัตตานี ได้นำนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวะมาจัดโครงการช่วยเหลือประชาชนตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน