โพลปราบยารัฐบาลมาร์คได้แค่ 5.72 คะแนน

วันที่ 26 ธ.ค. 2553 เวลา 10:51 น.
 สวนดุสิตโพล เผยประชาชน พอใจ รัฐบาลอภิสิทธิ์ ด้านการปราบยาเสพติด แค่ 5.72 จากคะแนนเต็ม 10 เชื่อปราบไม่ได้ เพราะเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจ

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล กรณีนโยบายการแก้ปัญหายาเสพติดของรัฐบาลอภิสิทธิ์  จำนวนทั้งสิ้น 1,408 คน  ระหว่างวันที่ 23-25 ธ.ค.ที่ผ่านมา  พบว่า ประชาชนประเมินผลการทำงานด้านการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลอภิสิทธิ์ตลอด 2 ปี โดยให้คะแนน 5.72 จากคะแนนเต็ม 10 โดยเชื่อว่าเป็นเรื่องยากที่รัฐบาลจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สำเร็จ เพราะยังมีเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจและไม่เอาจริงเอาจัง

สาเหตุสำคัญที่ทำให้รัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหายาเสพติดได้นั้น ประชาชนส่วนใหญ่ 44.39% เห็นว่าเป็นเพราะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนรู้เห็นเป็นใจและให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด รองลงมา 28.21% เห็นว่าการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลยังไม่ครอบคลุม/ไม่สามารถสื่อสารหรือเข้าถึงประชาชนในกลุ่มต่างๆได้ และอีก 12.23% เห็นว่าเป็นเพราะสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนทำให้มีจำนวนผู้ค้าและผู้เสพเพิ่มมากขึ้น  และหากรัฐบาลต้องการแก้ปัญหายาเสพติดให้ได้ผล ประชาชนส่วนใหญ่ 51.03% เสนอแนะให้เอาจริงเอาจัง ทำงานอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง อย่ามัวแต่สนใจเรื่องของการเมืองและเศรษฐกิจจนลืมเรื่องยาเสพติด รองลงมา 18.98% เสนอแนะให้กวาดล้างผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ตัวจริงอย่างเด็ดขาดแบบขุดรากถอนโคน และอีก 11.84% เสนอแนะให้เพิ่มบทลงโทษ ดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้ผลิต ผู้ค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อย

โดยบทเรียนจากกรณีโจ๊ก-จิ๊บ ไผ่เขียว ประชาชนส่วนใหญ่ 40.11% เห็นว่ายาเสพติดส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงตามมา รองลงมา 24.42% เห็นว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องอาศัยการเอาจริงเอาจังของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และอีก 20.19% เห็นว่าทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตื่นตัวในการทำงานเนื่องจากสังคมให้ความสนใจ

สำหรับนโยบายปราบปรามยาเสพติดที่นายกฯ อภิสิทธิ์ ประกาศออกมาให้เร่งปราบปรามนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ 43.58% เห็นว่าคงจะสำเร็จได้ยากเพราะเป็นปัญหายาเสพติดที่มีมานาน ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่เป็นผู้มีอิทธิพลมีเครือข่ายอยู่ทุกพื้นที่ กวาดล้างได้ยาก ฯลฯ รองลงมา 24.20% เห็นว่าน่าจะสำเร็จเพราะเห็นความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังของรัฐบาลที่จะปราบปรามยาเสพติดให้สำเร็จ แต่อีก 19.25% กลับไม่แน่ใจเพราะกระแสข่าวที่จะมีการเลือกตั้งในปีหน้าอาจส่งผลให้การดำเนินงานของรัฐบาลไม่ต่อเนื่อง

ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญที่สุดต่อการปราบปรามยาเสพติดนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ 44.78% เห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เอาจริงเอาจัง ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง รองลงมา 22.08% เห็นว่าขาดงบประมาณในการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เช่น ยานพาหนะ อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่จำเป็นในการแก้ปัญหายาเสพติด และอีก 19.30% เห็นว่ารัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นได้

ทั้งนี้ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล กรณีนโยบายการแก้ปัญหายาเสพติดของรัฐบาลอภิสิทธิ์  จำนวนทั้งสิ้น 1,408 คน  ระหว่างวันที่ 23-25 ธ.ค.ที่ผ่านมา