กทม.ชวนลงทะเบียนฉีดวัคซีนสูตรไขว้ SV+AZ ป้องกันโควิด

วันที่ 25 ต.ค. 2564 เวลา 19:30 น.
กทม.ชวนลงทะเบียนฉีดวัคซีนสูตรไขว้ SV+AZ ป้องกันโควิด
กทม.เชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิดอายุ 18 ปีขึ้นไปฉีดแบบไขว้ SV+AZ ได้ตั้งแต่บัดนี้ สามารถลงทะเบียนได้แล้วจนกว่าจะมีผู้จองสิทธิ์ครบตามจำนวน

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. นพ.ชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ขณะนี้แนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในประเทศไทยเป็นการฉีดวัคซีนสูตรไขว้ Sinovac (SV) เป็นเข็มที่ 1 และ AstraZeneca เป็นเข็มที่ 2 (SV+AZ) ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับศิริราชพยาบาล ได้ทำการศึกษาระดับภูมิคุ้มกันในซีรั่มของคนที่ได้รับวัคซีน พบว่า การให้วัคซีนไขว้ SV+AZ มีภูมิคุ้มกันสูงกว่าการให้วัคซีน CoronaVac 2 เข็ม (SV+SV) และเทียบเท่ากับการให้ AstraZeneca 2 เข็ม (AZ+AZ) แต่ใช้เวลาสั้นลง เหมาะที่จะฉีดให้ครอบคลุมเป็นวงกว้างและเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในเวลาอันรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 3 ก.ย. คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 (ศปก.สธ.) ซึ่งมีทั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากหน่วยงานต่าง ๆ มีมติอนุมัติสูตรการฉีดวัคซีนโควิด ของประเทศไทย โดยได้รับคำแนะนำจากคณะอนุกรรมกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เมื่อวันที่ 25 ส.ค. มีการนำข้อมูลทางวิชาการต่าง ๆ ผลการศึกษาวิจัยในต่างประเทศ และการศึกษาในประเทศไทยมาพิจารณาสรุปสูตรวัคซีนไขว้ที่ฉีดให้แก่ประชาชนคนไทย 2 สูตร ได้แก่ 1. สูตรไขว้ Sinovac + AstraZeneca ในระยะนี้ และ 2. สูตรไขว้ AstraZeneca + Pfizer ในระยะต่อไปเมื่อมีจำนวนวัคซีนมากขึ้น

นพ.ชวินทร์ กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย จึงได้เปิดลงทะเบียนจองสิทธิ์รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน โดยจะเป็นการฉีดวัคซีนสูตรไขว้ Sinovac + AstraZeneca โดยประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย มีที่พักอาศัยในกทม. และมีความประสงค์รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสูตร SV+AZ สามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้ทาง LINE OA วัคซีนสำนักอนามัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีผู้จองสิทธิ์ครบตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร

ทั้งนี้ สามารถเลือกวัน เวลา และสถานที่ที่สะดวกเข้ารับวัคซีน ซึ่งแบ่งเป็น 4 รอบเวลา ได้แก่ เวลา 08.00 - 10.00 น. เวลา 10.00 - 12.00 น. เวลา 12.00 - 14.00 น. และเวลา 14.00 - 16.00 น. โดยศูนย์ฉีดวัคซีนไทยร่วมใจ ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB สำนักงานใหญ่ จะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนระหว่างวันที่ 28 - 30 ต.ค. 64 และศูนย์ฉีดวัคซีนไทยร่วมใจ เอสซีจี SCG สำนักงานใหญ่ บางซื่อ จะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนระหว่างวันที่ 26 ต.ค. - 1 พ.ย. 64 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 0 2203 2883