ไทยป่วยโควิดเพิ่ม 8,675 ราย เสียชีวิต 44

วันที่ 25 ต.ค. 2564 เวลา 07:51 น.
ไทยป่วยโควิดเพิ่ม 8,675 ราย เสียชีวิต 44
ยอดลดลง! ศบค.รายงานผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 8,675 ราย เสียชีวิต 44 ราย หายป่วยกลับบ้าน 9,589 ราย เหลือผู้ป่วยกำลังรักษา 100,042 ราย

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 64 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19ประจำวัน ดังนี้

-ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรวม 8,675 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 7,931 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 532 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 201 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 11 ราย

-ผู้ป่วยสะสม 1,830,294 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

-หายป่วยกลับบ้าน 9,589 ราย

-หายป่วยสะสม 1,712,890 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

-ผู้ป่วยกำลังรักษา 100,042 ราย

-เสียชีวิต 44 ราย