3 ปัจจัยทำให้ประเทศอยู่รอดท่ามกลางพายุโรคระบาด

วันที่ 24 ต.ค. 2564 เวลา 15:14 น.
3 ปัจจัยทำให้ประเทศอยู่รอดท่ามกลางพายุโรคระบาด
รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ชี้ "ตรวจสะดวก ยาดี วัคซีนมีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้ง่าย" เป็น 3 ปัจจัยที่จะทำให้ประเทศอยู่รอดท่ามกลางโควิดระบาด และประชาชนต้องป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 64 รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า

...ตรวจสะดวก ยาดี วัคซีนมีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้ง่าย...

สามเรื่องที่จะทำให้ประเทศอยู่รอดท่ามกลางพายุโรคระบาด

"การตรวจมาตรฐาน RT-PCR"

ประชาชนต้องสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก ทั่วถึง ไม่ติดเงื่อนไขกฎเกณฑ์ที่ยุ่งยาก ควรบรรจุเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนในหลักประกันสุขภาพทุกกองทุน ทั้งในแง่การควบคุมป้องกันโรคและการรักษา

"ยาดี"

ทั้ง Molnupiravir และยาประเภทแอนติบอดี้ ควรได้รับการจัดหามาอย่างเพียงพอ และเบิกจ่ายได้ในทุกกองทุนสุขภาพ

ยามที่มีวิกฤติระบาดเช่นนี้ กลไกการต่อรองราคายาให้มีราคาถูกลงจำเป็นต้องดำเนินการอย่างจริงจัง ดังเช่นที่เคยเป็นมาในอดีตสมัยเอดส์ระบาดหนัก

"วัคซีนมีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้ง่าย"

หมายถึงการวางนโยบายและระบบการจัดซื้อจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพระดับสากล มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เป็นที่ยอมรับทั้งเรื่องความปลอดภัยและสรรพคุณในการป้องกันโรค ลดป่วย ลดการเสียชีวิต ที่เหมาะสมตามแต่ละกลุ่มวัย

เพื่อให้วัคซีนมีอย่างแพร่หลาย ทั่วถึง เพียงพอ

ป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ต้องให้ขวนขวายหาทางเอาตัวรอดกันเองเพื่อให้เข้าถึงวัคซีนมาตรฐานสากล

...ตราบใดที่ 3 สิ่งนี้ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือการระบาดในโลกยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง สังคมนั้นจะไม่สามารถเข้าสู่การดำเนินชีวิตแบบปกติใหม่ได้ เพราะจะเกิดการระบาดปะทุขึ้นมาเป็นระยะ ทำให้เกิดการเจ็บป่วย เสียชีวิต และกระทบต่อการทำมาหากิน การประกอบกิจการ และการใช้ชีวิตประจำวัน

การตั้งการ์ดอย่างเคร่งครัด ใส่หน้ากาก รักษาระยะห่าง ยังจำเป็นต้องทำ เพื่อป้องกันตัวเองและคนที่เรารัก