ศบค.เผยไทยป่วยโควิดเพิ่ม 9,351 ราย เสียชีวิต56

วันที่ 24 ต.ค. 2564 เวลา 07:46 น.
ศบค.เผยไทยป่วยโควิดเพิ่ม 9,351 ราย เสียชีวิต56
ศบค.รายงานสถานการณ์โควิดวันนี้ พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 9,351 ราย เสียชีวิตอีก 56 ราย หายป่วยกลับบ้าน 10,098 ราย เหลือ ผู้ป่วยกำลังรักษา 101,000 ราย

เมื่อวันที่ 24 ต.ค.64 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ดังนี้

-พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น รวม 9,351 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 8,666 ราย, ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 540 ราย,ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 139 ราย, ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 6 ราย

-ผู้ป่วยสะสม 1,821,619 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

-หายป่วยกลับบ้าน 10,098 ราย

-หายป่วยสะสม 1,703,301 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

-ผู้ป่วยกำลังรักษา 101,000 ราย

-เสียชีวิต 56 ราย