ศบค.เผย เด็กวัย 1 เดือนติดโควิดดับ กทม.ยอดลดต่ำพันรายวันที่ 2

วันที่ 23 ต.ค. 2564 เวลา 12:53 น.
ศบค.เผย เด็กวัย 1 เดือนติดโควิดดับ กทม.ยอดลดต่ำพันรายวันที่ 2
ศบค. รายงาน ไทยติดโควิดอันดับที่ 24 ของโลก พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,742 ราย เสียชีวิต 74 ราย อายุต่ำสุด 1 เดือน เด็กชาว จ.เชียงราย มากสุด 98 ปี กทม.ยอดลดต่ำพันรายเป็นวันที่ 2 ขณะที่ยอดฉีดวัคซีนสะสมเกือบ 70 ล้านโดส

เมื่อวันที่ 23 ต.ค.64 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำวัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

-ผู้ป่วยรายใหม่ 9,742 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 9,121ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 546 ราย จากเรือนจำ 70 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 5 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 1,841,131 ราย อยู่อันดับที่ 24 ของโลก

-ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 74 ราย / ยอดสะสม 18,699 ราย เป็นชาย 40 ราย หญิง 34 ราย อายุระหว่าง 1 เดือน -98 ปี เป็นชาวไทย 72 รายเมียนมา 1 ราย ไม่ระบุ 1 ราย โดย อายุ 60 ปี ขึ้นไป 53 ราย อายุต่ำกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 18 ราย ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 2 ราย เป็นเด็ก อายุ 1 เดือน 1ราย จ.เชียงราย โดย ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน HPL โรคไต โรคอ้วน ติดเตียง ส่วนปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ติดเชื้อในพื้นที่ คนรู้จัก ครอบครัว อาศัยในพื้นที่ระบาด และอาชีพเสี่ยง

-ผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้น10,182 ราย ยอดสะสม 1,720,629 ราย เหลือผู้ป่วยรักษาอยู่ 101,803 ราย ในจำนวนนี้มีอาการหนัก2,452ราย และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 560 ราย

-ยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.64 จนถึง 22 ตค.64 พบว่า มียอดฉีดวัคซีนสะสมแล้ว 69,923,540โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 39,708,520 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 28,106,044 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 2,108,976 ราย เฉพาะวันที่ 22 ตค. 64 ฉีดวัคซีนยอดรวม 706,378 ราย

-จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันนี้ 10 จังหวัดอันดับแรก 1.กรุงเทพมหานคร 935 ราย 2.สงขลา 695 ราย 3.นครศรีธรรมราช 660 ราย 4.ปัตตานี 512 ราย 5.ประจวบคีรีขันธ์ 445 ราย 6.ยะลา 434 ราย 7.ชลบุรี 373 ราย 8.เชียงใหม่ 356 ราย 9.สมุทรปราการ 312 ราย และ 10.สุราษฎร์ธานี 253 ราย