"บิ๊กตู่" ลงนาม ยกเลิกเคอร์ฟิวกทม.– 16 จว. มีผล 5 ทุ่ม 31 ต.ค.

วันที่ 22 ต.ค. 2564 เวลา 07:08 น.
"บิ๊กตู่" ลงนาม ยกเลิกเคอร์ฟิวกทม.– 16 จว. มีผล 5 ทุ่ม 31 ต.ค.
นายกรัฐมนตรี ลงนามยกเลิกเคอร์ฟิว กทม.-16 จังหวัดนำร่องท่องเที่ยว มีผลบังคับใช้ 5 ทุ่มของวันที่ 31 ต.ค.

เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 18/2564 เรื่อง พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

โดยพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวมีทั้งหมด 17 จังหวัด ดังนี้1.กรุงเทพมหานคร2.จังหวัดกระบี่3.จังหวัดชลบุรี (เฉพาะ อ.บางละมุง เมืองพัทยา ศรีราชา เกาะสีชัง และสัตหีบ เฉพาะ ต.นาจอมเทียน และ ต.บางเสร่)4.จังหวัดเชียงใหม่ (เฉพาะ อ.เมืองเชียงใหม่ ดอยเต่า แม่ริม และแม่แตง)5.จังหวัดตราด (เฉพาะ อ.เกาะช้าง)6.จังหวัดบุรีรัมย์ (เฉพาะ อ.บุรีรัมย์)7.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เฉพาะ ต.หัวหิน และ ต.หนองแก)8.จังหวัดพังงา9.จังหวัดเพชรบุรี (เฉพาะเทศบาลเมืองชะอำ)10.จังหวัดภูเก็ต11.จังหวัดระนอง (เฉพาะเกาะพยาม)12.จังหวัดระยอง (เฉพาะเกาะเสม็ด)13.จังหวัดเลย (เฉพาะ อ.เชียงคาน)14.จังหวัดสมุทรปราการ (เฉพาะบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)15.จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เฉพาะเกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า)16.จังหวัดหนองคาย (เฉพาะ อ.เมืองหนองคาย สังคม ศรีเชียงใหม่ และท่าบ่อ)และ 17.จังหวัดอุดรธานี (เฉพาะ อ.เมืองอุดรธานี บ้านดุง กุมภวาปี นายูง หนองหาน และประจักษ์ศิลปาคม)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/256/T_0007.PDF

นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 36) ซึ่งมีสาระสำคัญ ข้อที่ 3 การยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน ให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเดิมเคยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจากการจำแนกจังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ แต่ได้มีคำสั่งกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวตามข้อกำหนดนี้ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่เวลา 23.00 น.ของวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564

ขณะที่สาระสำคัญอื่นๆ ในข้อ 4 ยังคงห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว และกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันรวมมากกว่า 500 คนในเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว

และข้อ 5 ในระยะเริ่มแรกของการเปิดเขตพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว ให้สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ยังคงปิดการดำเนินการในช่วงเวลานี้

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/256/T_0001.PDF