กทม.เปิดจุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียน ม.ต้น 31,004 คน

วันที่ 18 ต.ค. 2564 เวลา 14:50 น.
กทม.เปิดจุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียน ม.ต้น 31,004 คน
รองผู้ว่าฯกทม.ตรวจุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนม.ต้นโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์ เขตหลักสี่ เผย 18-20 ต.ค.กทม.เปิดจุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียน ม.ต้น ในสังกัด 31,004 คน

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯกทม. ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์ เขตหลักสี่ ขณะเดียวกัน นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนสานเสนนอก ประชาราษฎร์อนุกูล เขตดินแดง โดยมี ผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้องร่วมคณะ

ทั้งนี้ กทม.กำหนดฉีดวัคซีนไฟเซอร์สร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1-3) ที่สมัครใจฉีดวัคซีน ทั้งหมด 31,004 คน ระหว่างวันที่ 18-20 ต.ค. 64 สำหรับวันนี้เป็นการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนจาก 37 โรงเรียน รวมนักเรียน จำนวน 11,531 คน โดยกำหนดจุดฉีดวัคซีน ทั้งหมด 8 จุด

ดังนี้ 1. โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร จำนวน 3 โรงเรียน รวม 1,447 คน 2. โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ บางกะปิ จำนวน 3 โรงเรียน รวม 1,693 คน 3. โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เขตคลองสาน จำนวน 8 โรงเรียน รวม 1,602 คน 4. โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ประเวศ จำนวน 4 โรงเรียน รวม 1,808 คน 5. โรงเรียนสานเสนนอก ประชาราษฎร์อนุกูล เขตดินแดง จำนวน 6 โรงเรียน รวม 1,552 คน 6. โรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์ เขตหลักสี่ จำนวน 9 โรงเรียน รวม 1,402 คน 7. โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ จำนวน 1 โรงเรียน รวม 1,013 คน และ 8. โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน จำนวน 3 โรงเรียน รวม 1,011 คน

นอกจากนั้น ในวันที่ 19 ต.ค. 64 เป็นการฉีดวัคซีนให้นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 7 จุด รวม 9,420 คน และในวันที่ 20 ต.ค. 64 จำนวน 7 จุด รวม 10,053 คน