"มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค" แนะวิธีปฏิบัติเมื่อถูกหักเงินในบัญชีแบบผิดปกติ

วันที่ 18 ต.ค. 2564 เวลา 10:03 น.
"มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค" แนะวิธีปฏิบัติเมื่อถูกหักเงินในบัญชีแบบผิดปกติ
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคแนะวิธีปฏิบัติหากเงินในบัญชีธนาคารถูกหักไปแบบผิดปกติ แคปหน้าจอเป็นหลักฐาน หยุดการผูกบัตร แจ้งคอลเซ็นเตอร์ธนาคาร และแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ

นิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้ให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติ กรณีถูกหักเงินจากบัญชีธนาคารผิดปกติ โดยมีเนื้อหาดังนี้

จากข่าว ผู้เสียหาย1.5 หมื่น ! ถูกขโมยเงินในบัญชีโดยไม่มีแจ้งเตือน ! ผู้บริโภคที่ผูกบัญชีธนาคารเพื่อสะดวกในการจับจ่าย ในการทำธุรกรรมทางการเงิน ซื้อของออนไลน์ ช่วงนี้ต้องสังเกตบัญชีของตัวเองนะคะว่ามีการถูกหักเงินโดยที่เราไม่ได้ทำธุรกรรม หักโดยไม่ได้รับการแจ้งเตือน หรือหักบ่อยๆ ถี่ๆ เป็นจำนวนเท่าๆ กันหรือไม่

ท่านใดที่พบว่าเงินในบัญชีหายไปให้ปฏิบัติ ดังนี้

1.แคปหน้าจอเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน

2.หยุดการผูกบัตรทันทีเพื่อป้องกันการถูกหักเงินต่อ

3.ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ธนาคาร แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ว่าเราไม่ได้ใช้เงินหรือทำธุรกรรมในยอดที่ถูกหัก พร้อมแสดงหลักฐานที่แคปไว้

4.ติดต่อธนาคารอีกครั้งเพื่อส่งเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรทางจดหมาย หรืออีเมล์

5.เดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจในพื้นที่