ศบค. เผย 5 กลยุทธ์แผนเปิดประเทศ จ่อใช้ไทยแลนด์พาสตรวจสอบข้อมูลวัคซีนนทท.

วันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 14:56 น.
ศบค. เผย 5 กลยุทธ์แผนเปิดประเทศ จ่อใช้ไทยแลนด์พาสตรวจสอบข้อมูลวัคซีนนทท.
ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผย 5กลยุทธ์แผนเปิดประเทศแบบไม่กักตัว เตรียมใช้ไทยแลนด์พาสตรวจสอบข้อมูลวัคซีนนักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.64 พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศ ว่า มาตรการที่ประชุม ศบค.เห็นชอบจะมีผลวันที่ 16 ต.ค. ขอย้ำถึงแผนการเปิดประเทศโดยการเข้าราชอาณาจักรแบบไม่กักตัวและไม่จำกัดพื้นที่ โดยมี 5 กลยุทธ์ได้แก่ การเปิดประเทศแบบปลอดภัย, การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มเสี่ยง สถานที่เสี่ยง กลุ่มเปราะบาง, การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข, การพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารความเสี่ยง, การสร้างกลไกบริหารจัดการแบบบูรณาการ

โดยวางเป้าหมายไว้ 4 เป้าหมาย คือ ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการใช้ชีวิตวิถีใหม่ ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19, สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันหมู่, ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ, เสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรมให้ประชาชนกลับมาดำเนินกิจกรรมด้านสังคมและวัฒนธรรมได้

พญ.อภิสมัย กล่าวว่า ที่ประชุม ศปก.ศบค. ได้มีการหารือแผนการรองรับประเทศในส่วนของการใช้ Thailand Pass ซึ่งเมื่อก่อนจะใช้ COE แต่ในขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงสาธารณสุข กำลังพิจารณาร่วมกันที่จะใช้ Thailand Pass เพื่อใช้สำหรับคนที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ทั้งนี้ มี 2 ประเทศ ที่มีการส่งฐานข้อมูลการฉีดวัคซีนมาแล้ว เมื่อมีการเดินทางเข้ามาในไทยสามารถตรวจสอบได้เลยว่า มีผลการฉีดวัคซีนที่ประเทศต้นทางแล้วแน่นอน ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการขออนุญาตเข้าประเทศไทย จากเดิมใช้เวลา 3-6 วัน จะลดเหลือ 1-3 วัน ซึ่งให้ติดตามรายละเอียดจากทางกระทรวงสาธารณสุข